Fluekastekurs i Oslo

Midgar Fluekasterkurs
Når du er ute og jakter etter fisk du ønsker skal bite på flua di, er det viktig at du kan presentere flua på en slik måte, at du ikke skremmer fisken fra å ta flua di. I tillegg må du være istand til å kaste flua di langt nok ut til der fisken oppholder seg. Du må med andre ord kunne presentere flua godt på ulike kastehold.

For å hjelpe deg med dette, har vi laget ulike kurs som hver for seg tar for seg ulike måter å presentere flua på, det være seg i elva, i skosvannet, på fjellet eller ved sjøen.

Vi tilbyr 3 ulike kurs med enhånds fluestang
• Kom-i-gang-med-fluekasting.
• Overhodekastet. Presentasjon med lengde.
• Speykastet. Vinkling og skyting og presentasjon av line og flue uten bakkast.

Kurs 1. “Kom-i-gang-med-fluekasting”
Er vårt basis grunnkurs i fluekasting tilpasset enhver som vil lære seg fluekasting fra bunn av. Man trenger ingen forkunnskaper for å delta på dette kurset, bare lærevilje og godt humør!

Kurset passer også godt for dem som har kastet noe med flue fra før, og som vil starte innlæringen av fluekasterteknikken fra bunn av.

Kurs 2. “Overhodekastet. Presentasjon med lengde”
Er en forlengelse av grunnkurset “Kom-i-gang-med-fluekasting”. Kurset tar sikte på å bringe deltakerne videre fra et nybegynnernivå og opp til et godt og habilt fluefiske-kaster-nivå!

På kurset utdyper og demonstrerer vi sentrale kraftkilder vi bruker til å spenne opp fluestanga med, og i hvilken rekkefølge vi aktiverer dem i, for å få rolige, gode, lange, presentasjonskast opp mot 20-25 meter. Sentralt her er innlæring av dobbelttrekk og skyting av line!

Kurs 3. “Speykastet. Kast uten bakkast!”
Fisker du på steder med mye vegetasjon like ved vannkanten, det være seg i elv eller ved et vann, eller ved sjøen, er et speykast et godt alternativt kast for å få flua ut til der fisken står uten å utføre et normalt bakkast.

Speykastet er derfor et uvurderlig kast både for ørret- og laksefiskeren som fisker på ulike steder, og som fra tid til annen ikke har plass til å utføre et normalt bakkast med enhåndsstanga.


Vi avholder våre fluekasterkurs i Oslo ved Frysjadammen, øverst i Akerselva, vis-a-vis Norsk Teknisk Musem.

Dato og tid står påført hvert kurs i det blå navnefeltet. Pris varierer avhengig av kurstype og om kurset er 1 til 1, eller 1 til gruppe. Vi har maks 8 deltakere på våre kurs.

Vi minner om at det er kun betalt kursavgift som gjelder som endelig påmelding. Betaling skjer via Vipps eller nettbank. Påfør innbetalingen kursnummer og navn.


Kom-i-gang med fluekasting.
Kom-i-gang med fluekasting.
Overhodekastet. Presentasjon med lengde.
Overhodekastet. Presentasjon med lengde.

Copied
to Clipboard