Å kaste med flue kan se enkelt ut når man ser noen som mestrer fluekasting. Med elegante bevegelser ser vi da hvordan fluekasteren fører stang og flueline i rytmiske bevegelser framover og bakover. Lina som farer fram og tilbake kalles på fluekasterspråket for en “linebukt”. Nøkkelen for å lykkes med fluekasting er å forstå hvordan samspillet mellom våre kastebevegelser, fluestang og flueline gjør det mulig å forme en rolig og balansert linebukt. Nøkkelordet for mine kastekurs er derfor “linebuktforståelse”, og hvordan en effektiv og harmonisk linebukt blir til!
Single Handed Rod