.. / / Midgar Brahan, Red
.. / / Midgar Brahan, Red
Midgar Brahan, Red, er en flue opprinnelig for fiske på sommeren og høsten, under forhold med lite vann og høy tvannemperatur Fangstrapporter tyder på at kombinasjonen svart og rød fungerer overalt, under hele seseongen. Bruk de store variantene på vårparten, og de minste micro-variantene senere på seseongen. Bruk kraftig krok på de små, storlaksen elsker dem!

Copied
to Clipboard