Saltvannsfluer, nordiske farvann
Laks- og sjøørrefluer, bundet på tube
Laks- og sjøøretfluer; bundet på krok