Midgar Magic Minnow er en ideel imiitasjon av de fleste småfisker. Midgar Magic Minnow er lettdressa, og bundet slik at fibrene gir et livaktig preg ved sakte som raske inntrekk. Den er noe fortynga og vil bevege seg rolig mellom inntrekkene. Midgar Magic Minnow har 3 farger i seg, og har vist seg å fiske utrolig godt. Bundet på Gamakatsu SL11-3H str 2, 4, 6 og 8. Anbefales!
Midgar Magic Minnow