Kom-i-gang med fluekasting med tohåndsstang er et kurs beregnet for dem som ikke har noen erfaring med tohånds fluekasting fra før av.
info
Kom-i-gang med speykastet
Product name Quantity
1 - one-on-one, 3 hours
In stock 8 pc
SRP 68.00
Qty price 68.00
2 - one-on-two, 3 hours
In stock 8 pc
SRP 86.00
Qty price 86.00
3 - one-on-one, 5 hours
In stock 8 pc
SRP 104.00
Qty price 104.00
4 - one-on-two, 5 hours
In stock 8 pc
SRP 122.00
Qty price 122.00
5 - one-to-group, 5 hours
In stock 8 pc
SRP 195.00
Qty price 195.00
På kurset “Spey- Underhåndskast med tohåndsstang” viser jeg grunnleggende tohånds kasteteknikk for spey- underhåndskastet med skyteklump og skyteline. Kurset bygger videre på mitt kurs “Kom-i-gang med fluekasting tohånds”. Alt av utstyr lånes under kurset.
info
Spey- Underhandskastet
Product name Quantity
1 - one-on-one, 3 hours
In stock 8 pc
SRP 68.00
Qty price 68.00
2 - one-on-two, 3 hours
In stock 8 pc
SRP 86.00
Qty price 86.00
3 - one-on-one, 5 hours
In stock 8 pc
SRP 104.00
Qty price 104.00
4 - one-on-two, 5 hours
In stock 8 pc
SRP 122.00
Qty price 122.00
5 - one-to-group, 5 hours
In stock 8 pc
SRP 195.00
Qty price 195.00

Copied
to Clipboard