.. / Enhånds fluestang / Kom-i-gang med fluekasting
Kom-i-gang med fluekasting er basisfluekasterkurset for dem som aldri har kastet med en fluestang før, og for dem som har kastet noe med flue, men som vil starte innlæringen av fluekasterteknikken fra grunn av. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta på dette kurset, og om du ønsker, kan du låne det du trenger av utstyr for å kunne gjennomføre kurset.

Kom-i-gang med fluekasting tar for seg de helt grunnleggende forutsetningene som ligger bak dannelsen av ei linebukt, hvordan variere hastigheten på linebukta, og hvordan man presenterer flua på vannet. Etter endt kastekveld skal du være istand til å presenterer ei tørrflue rolig og kontrollert på vannet med en kastelengde på 15-18 meter.


Grep og linebukt...
- stanggrep, hvordan holder jeg stanga i hånda når vi kaster
- hva er det som får fluelina til å gå i rette linjer eller i runde sirkler
- hvordan er det mulig for stanga å avgi kraft til fluelina, slik at fluelina tar for som en linebukt og har kraft nok til å fare utover vannet i korte såvel som lange avstander
- bevegelsesmønster og hastighet med kastehånda i fram- og bakkastet for å bygge spenn fluestanga
- stoppvinkler og stopphøyder for fluestanga i et fram- og bakkastet med tanke på linebuktas størrelse og retning


Linebukt, akselerasjon, nedlegg og opptrekk...
- hva er blindkasting, og hvorfor utfører vi blindkast før vi foretar et kontrolert presentasjonskast
- linebuktas hastighet; kastearmens frekvens / tempoveksling mellom bakre- og framre stoppunkt
- utmating av fluelina under blindkasting, øke linelengden utenfor stangtoppen fra 5-6 meter til 8-10 meter
- presentere flua rolig på vannet ved å sette linebukta i framkastet, vente på fortommen, og følge rolig etter med stangtoppen


Målsetning etter endt kurs...
- forstå prinsippene bak en effektiv linebukt
- forstå og være i stand til å regulere hastigheten på linebukta gjennom tempovekslinger med kastehånda for god oppsepenning av stanga og rolig nedlegg/presentasjon av flua på vannet
- kunne utføre et presentasjonskast rolig, sikkert og kontrollert på 12-18 meters avstand


Verktøy: Midgar Companion Fluestenger
Jeg vil bruke mine egne Midgar Companion fluestenger til å demonstrere de ulike kastene på kursene med. Linene vil varierer alt avhengig av hvilket kast vi skal jobbe med. For overhodekast vil jeg holde meg til weight forward helliner i flyt eller flyt-intermediate, mens jeg for underhånds-/speykastet vil bruke skyteklumper med påsatt skyteline. Om du ønsker å bruke mine stenger og lineoppsett, eller ta med dine egne stenger og liner, velger du selv!


Kurssted Årumbukta, Glomma
Kurssted for mine fluekasterkurs er Årumbukta i Glomma. I Årumbukta har vi et variert utvalg av rolig og rask elvestrøm, partier med god plass til et bakkast, og steder med liten plass til et bakkast, i tillegg til ulike steder vi kan vade både langt og dypt ut. Med andre ord er bukta et perfekt sted for å øve og demsonstrer ulike fluekast i forhold til ulike fiskesituasjoner og presentasjonskrav.

Årumbukta ligger like ved Årumkrysset ved E6, der hvor E6 kryssser riksveg 111. Ta av E6 ved Årumkrysset, og følg riksveg 111 opp til Uno-X Årum,og kjør ned laguneveien mot Årum Teglverk. Parker på parkeringsplassen like før teglverket. Oppmøte 15 minutter før kursstart ved parkeringsplassen.


Hvor mange kasteøkter trenger man for å bli en god fluefisker?
For å bli en habil og god fluekaster, må du kaste mange, mange kast, kanskje så mange som 10 000! For å komme på rett veg fra starten av, er det veldig viktig at du får en god basisopplæring, både praktisk og teoretisk. For at du skal komme godt igang med å bli en god fluekaster og nå ønsket om å kunne presentere flua godt i ulike fiskesituasjoner når du er ute og fisker, anbefaler vi deg å investere minimum 4 til 6 fluekasterøkter à 3 eller 5 timer med kasteinstruksjon satt sammen fra de 3 ulike fluekastertemaene vi arrangerer kurs i;

-> 1-2 økter med “Kom-i-gang med fluekasting”
-> 2-3 økter med “Overhodekast: Presentasjon og lengde”
-> 1-2 økter med “Spey- Underhåndskast”

Du er da sikra en god basisforståelse og framgang for kastinga di, både teoretisk og praktsik, og du vil kunne utføre gode presentasjonsfiskekast i nær sagt 85-90% av de ulike fiskesituasjonene man kommer ut for ved praktisk fiske. Jeg pleier å si det slik; Ta vare på fiskegleden ved å øve på fluekastinga!

Dag Midtgård
- jobber som Personlig Trener Level 2 på SatsElixia i Fredrikstad på heltid, med personlig trenerutdannelse fra Norges Idrettshøgskole.
- har jobbet med Talon og CF Burkheimer i USA med stangdesign siden 1995 og fram til 2008, og har jobbet med utvikling av egen stangserie fra 2016 med CTS, New Zealand
- jobbet tett med Cortland på utvikling av skyteklumper og helliner til spey- og overhodekast siden 1998 og fram til idag
- har drevet egen fluebinderfabrikk med 12 helttidsansatte i Kenya siden 2006
- avholdt 100-vis av fluekasterkurs siden 1994 og fram til idag


Ta vare på fiskegleden ved å øve på fluekastinga!
.. / Enhånds fluestang / Kom-i-gang med fluekasting
Kom-i-gang med fluekasting er fluekasterkurset jeg arrangerer for dem som aldri har kastet med fluestang før, eller for dem som vil friske opp igjen gamle ferdigheter. I tillegg til en introduksjon til fluekasting, vil jeg også vise de viktigste knuter man bør kunne som fluefisker! Du får låne det du trenger av utstyr for å kunne gjennomføre kurset. Kursvarighet 2,5 timer.

Enhånds fluestang