.. / Single Handed Rod / Overhead Cast; Presentation & Distance
Dette kurset tar sikte på å utvide kastehorisonten til enhver fluefisker som har kastet og fiska litt før på egenhånd, og bygger videre på “Kom-i-gang med fluekasting”.

På kurset “Overhodekastet; Presentasjon og lengde...” gjennomgår jeg basisfortåelse for en linebukt, og demonstrerer hvordan jeg ved hjelp av dobbeltrekk og lange og tydelige kastebevegleser kan regulere oppspenninga av fluestanga slik at man kontrollert oppnår gode presentasjonskast med tørrfluer eller streamere fra 18 til opp mot 30 meter.

Perfeksjonering av dobbelttrekk og hvordan øke linelengden under blindkast fra 6-7 meter line utenfor stangtoppen til kasteklumpen er 2-3 utenfor stangtoppen, for deretter å øke hastigheten på denne linemengden/linebukta, og skyte denne opp mot 18-30 meter i et balansert vinklet presetasjonskast, er det sentrale tema for dette kurset!


Sentrale emner for kursnivået
- grunnleggende håndgrep og stoppvinklker for stanga i fram- og bakkastet
- grunnelementene bak en effektiv linebukt, med tanke på hvordan denne dannes, formes og økes i hastighet gjennom dobbelttrekk
- buktas hastighet og utgangsvinkel i bak- og framkastet; vende- og starthøyde
- økning/forlenging av linebuktas lengde under blindkasting før selve presentasjonskastet utføres
- effektivt framkast med rolig, kraftfull og balansert linebukt, skyting av line opp mot og over 20 meter


Det sentrale punkt under hele kurset er at du lærer å føle og kjenne hvordan lina og kastebevegelsene spenner opp stanga i en tidlig fase i kastet, og hvordan du opprettholder og øker/bygger spenn i stanga fram mot bak- eller framkastets stopposisjon!

Sentralt i dette perspektivet er en rolig, bestemt lang tempoveksling under blindkastinga, og bruk av dobbeltrekk i kombinasjon med økende arbeidslengde med hele kroppen og ikke minst med kaste- og trekkarmen.

Etter denne gjennomgangen tar vi tak i ditt kastetekniske ståsted og justerer og finsliper teknikken din slik at du er istand til å føle og kjenne lina under hele kasteprosennsn, og derigjennom få en forståelse for hva som må til av egenøving for at du skal nå dine kastetekniske målsetninger.


Verktøy: Midgar Companion Fluestenger
Jeg vil bruke mine egne Midgar Companion fluestenger til å demonstrere de ulike kastene på kursene med. Linene vil varierer alt avhengig av hvilket kast vi skal jobbe med. For overhodekast vil jeg holde meg til weight forward helliner i flyt eller flyt-intermediate, mens jeg for underhånds-/speykastet vil bruke skyteklumper med påsatt skyteline. Om du ønsker å bruke mine stenger og lineoppsett, eller ta med dine egne stenger og liner, velger du selv!


Kurssted Årumbukta, Glomma
Kurssted for mine fluekasterkurs er Årumbukta i Glomma. I Årumbukta har vi et variert utvalg av rolig og rask elvestrøm, partier med god plass til et bakkast, og steder med liten plass til et bakkast, i tillegg til ulike steder vi kan vade både langt og dypt ut. Med andre ord er bukta et perfekt sted for å øve og demsonstrer ulike fluekast i forhold til ulike fiskesituasjoner og presentasjonskrav.

Årumbukta ligger like ved Årumkrysset ved E6, der hvor E6 kryssser riksveg 111. Ta av E6 ved Årumkrysset, og følg riksveg 111 opp til Uno-X Årum,og kjør ned laguneveien mot Årum Teglverk. Parker på parkeringsplassen like før teglverket. Oppmøte 15 minutter før kursstart ved parkeringsplassen.


Hvor mange kasteøkter trenger man for å bli en god fluefisker?
For å bli en habil og god fluekaster, må du kaste mange, mange kast, kanskje så mange som 10 000! For å komme på rett veg fra starten av, er det veldig viktig at du får en god basisopplæring, både praktisk og teoretisk. For at du skal komme godt igang med å bli en god fluekaster og nå ønsket om å kunne presentere flua godt i ulike fiskesituasjoner når du er ute og fisker, anbefaler vi deg å investere minimum 4 til 6 fluekasterøkter à 3 eller 5 timer med kasteinstruksjon satt sammen fra de 3 ulike fluekastertemaene vi arrangerer kurs i;

-> 1-2 økter med “Kom-i-gang med fluekasting”
-> 2-3 økter med “Overhodekast: Presentasjon og lengde”
-> 1-2 økter med “Spey- Underhåndskast”

Du er da sikra en god basisforståelse og framgang for kastinga di, både teoretisk og praktsik, og du vil kunne utføre gode presentasjonsfiskekast i nær sagt 85-90% av de ulike fiskesituasjonene man kommer ut for ved praktisk fiske. Jeg pleier å si det slik; Ta vare på fiskegleden ved å øve på fluekastinga!


Dag Midtgård
- jobber som Personlig Trener Level 2 på SatsElixia i Fredrikstad på heltid, med personlig trenerutdannelse fra Norges Idrettshøgskole.
- har jobbet med Talon og CF Burkheimer i USA med stangdesign siden 1995 og fram til 2008, og har jobbet med utvikling av egen stangserie fra 2016 med CTS, New Zealand
- jobbet tett med Cortland på utvikling av skyteklumper og helliner til spey- og overhodekast siden 1998 og fram til idag
- har drevet egen fluebinderfabrikk med 12 helttidsansatte i Kenya siden 2006
- avholdt 100-vis av fluekasterkurs siden 1994 og fram til idag


Ta vare på fiskegleden ved å øve på fluekastinga!
.. / Single Handed Rod / Overhead Cast; Presentation & Distance
Dette kurset tar sikte på å utvide kastehorisonten til enhver fluefisker som har kastet og fiska litt før på egenhånd.På dette kurset gjennomgår jeg basisfortåelse for en linebukt, og demonstrerer hvordan jeg ved hjelp av dobbeltrekk og lange og tydelige kastebevegleser kan regulere oppspenninga av fluestanga slik at man kontroller oppnår gode presentasjonskast med tørrfluer eller streamere fra 12-30 meter.

Single Handed Rod

Copied
to Clipboard