.. / Double Handed Rod / Spey- Underhandskastet
På kurset “Spey- Underhåndskast med tohåndsstang” viser jeg grunnleggende tohånds kasteteknikk for spey- underhåndskastet med skyteklump og skyteline. Kurset bygger videre på mitt kurs “Kom-i-gang med fluekasting tohånds”. Alt av utstyr lånes under kurset.

Dette kurset er for deg som ønsker å få en grundig innføring og utvikling i rette- og vinklede spey-/ underhåndskast. Fordelene ved å kunne dette kastet er uvurderlig når du står langs en skogfylt bredd med liten fri plass for et ordinært overhodebakkast. Å kunne spenne opp stanga ved å feste fortommen i vannet, uten å sette seg fast i bakkastet er da ofte eneste mulighet for å få ut flua på vannet.

Vi vil gå igjennom grunnleggende tohånds kasteteknikk, starte med grunnprinsippene og utførelsen av et balansert “rett” overhodekast, som danner grunnlag for skyting av line for ethvert framkast for et speykast. Deretter viderefører vi dette kastet til speykastets “rette” framkast uten vinkling, dvs skyting av line, hvor utgangspunktet for stangas oppladning skjer ved at fortommen er festet i vannet.

Målsettingen er at du skal forstå grunnprinsippet bak et rett overhode kast, og være istand til å nå kastelengder mellom 25-30 meter ved vanlig overhodekast med maks 2-3 blindkast! Deretter skal du videre forstå prinsippene bak et rett “singlespeykast”, og være istand til å skyte lina opp mot 20-25 meter ved et rett singlespeykast. Videre ser vi på hvordan man utfører et svakt vinklet singlespeykast, med vinkling opp mot 40-45 grader.
.. / Double Handed Rod / Spey- Underhandskastet
På kurset “Spey- Underhåndskast med tohåndsstang” viser jeg grunnleggende tohånds kasteteknikk for spey- underhåndskastet med skyteklump og skyteline. Kurset bygger videre på mitt kurs “Kom-i-gang med fluekasting tohånds”. Alt av utstyr lånes under kurset.

Double Handed Rod