.. / Midgar tubefluer; Francis / Midgar Francis; Red & Furnace
Francisfluer bundet på tungstentuber
Midgar francisfluer bundet på tungstentuber er ment å fiskes på steder med sterk strøm for å unngå at flua striper, eller, når man skal prøve å komme hurtig ned til fisken med flua i dypere høler.

En praktisk konsekvens av dette er at Midgar francisfluer med tungstenkropp bindeteknisk er bundet tynnere og slankere enn de fleste andre francisfluer. Fluene får dermed mindre vannmotstand når de kommer i vannet, og vil synke raskere ned mot bunnen. I tillegg til vannmotstandselementet, mener vi at fluer som er bundet slankere fisker bedre enn kraftig dressa fluer, og at fluene også blir mer holdbare når fluene bindes slankere.


Francisfluer bundet på plasttuber
Når du fisker i elver som er grunne, eller du ønsker å fiske i øvre vannsjikt, anbefaler vi deg å bruke francisfluer bundet på plasttuber. Francisfluene bundet på plasttuber går fint å kaste med relativt lette enhåndsstenger, og de minste fluene takler en 4`er og 5`er stang godt. Francisfluene bundet på plasttuber er supre fluer til smålaksen og storlaksen sommerstid!


Hvordan komme hurtig ned med fluer i rask strøm eller dype høler
I tillegg til valg av størrelse på tungstentuba flua er bundet på, er fortomsvalget en helt avgjørende faktor for om du får ned tungstentuba di kjapt nok.

Glem alt som heter synketupper ala polyfortommer og frontstykker til skagitliner solgt under ulike merker. Det er kun Rio T14 tungstenline, eller tilsvarende produkt fra andre leverandører,som vil hjlpe deg å komme ned til fisken. T14-spissen må du lage til selv, og feste løkker etc på. Jeg har løkkematerialet du trenger til å lage en slik løkke, eller jeg kan lage en løkke til deg selv.

Det avgjørende for å lykkes å komme ned, er at du må bruke en tungstenlinelengde fra 1,5-4 meter. Denne lengden fester du ytterst på fluelina di. Om fluelina er av typen skagit eller vanlig skytklump spiller ingen rolle. Det eneste som er avgjørende for et vellykket fiskekast med tungstenlinespiss, er at totallengden på fluelina di, inklusive tungstenspissen, er ca 1-2 meter kortere enn trivselslengden den flytende flualina du bruker når du fisker. Dette fordi du er nødt til å dra opp den relativt lange og tunge tungstenspissen ut av vannet, før du starter vinklingen av neste kast med tungstenspissen.

En annen viktig ting å påpeke er at du ikke bør bruke kraftigere/tyngre T-line enn T14, da tyngre T-Liner i praksis ikke synker nevneverdig raskere enn det en T-14 line gjør, pga økt overflate, ytterdiameter på T-lina. I tillegg er det mye lettere å håndtere en T-14 synkespiss enn en T-18 eller T-20 line.

For at fluelina skal få tid til å synke gjennom strømmen og ned til fisken, før strømmen begynner å ta tak i flualina og bringer denne oppover igjen pga at fluelina er fastbundet til stanga/snella/skytelina, er det viktig at du utfører kast som lander x-antall meter oppstrøms iforhold til der du ønsker at flua skal fiske.

Reachkast med et til to oppstrøms mendinger av flytedelen av fluelina er et godt alternativ,og fungerer godt. Eller rett og slett bare stå oppstrøms, kaste fluelina 90 grader ut på elva, og deretter gi ut skyteline slik at fluelina får drive fritt med strømmen inntil du strammer opp og begyner å sette fart og retning på flua.
.. / Midgar tubefluer; Francis / Midgar Francis; Red & Furnace
Midgar Francisfluer har en slank og kort kropp av ulltråd, og følere av stive hacklestammer. Dette gir en egenartet og vibrerende gange i vannet som laksen trigges veldig av! Midgar Francis er bundet på tungstentube i str 55, 75 og 100 mm, og på plasttuber i str 33, 43, 53 og 73 mm. Leveres i fargevariantene sort-gul og red-furnace.

Midgar tubefluer; Francis