Å vite hvilken flue man skal sette på fortommen til enhver tid er ikke alltid like lett. Spør du fem erfarne fiskere får du sannsynligvis 5 ulike svar, men felles for dem er at de ofte velger flue utfra tidligere opplevelser ved elva der de fisker, og magefølelsen. Ulike årstider, ulike fluer, og ikke minst ulike størrelser. I våre tubefluesett har vi tatt hensyn til dette, og prøvd å sette sammen 5 sett tilpasset sesongvariasjonene med tanke på vanntemperatur og vannstand, basert på egne og våre fiskekameraters erfaringer og opplevelser!

Copied
to Clipboard