.. / / Midgar Crangon Shrimp
.. / / Midgar Crangon Shrimp
Midgar Crangon Shrimp, eller strand- eller hestereke på norsk, er en god imitajosn av den største reka vi har i faunaen får på grunnere vann. Midgar Crangon Shrimp er bundet på en langskafta, widegap, sterk saltvannskrok. Midgar Crangon Shrimp har vist god evne til å fange stor sjøørret utaskjærs. Leveres i uv grå, uv brun, uv tan, salmon og shrimp orange i krokstørrelse 4, 6 og 8.

Copied
to Clipboard