.. / Flueliner / Cortland Ghost Tip 15
Cortland Ghost Tip 15
- er en klassisk sinktip flueline med klar, intermediate synkedel som synker ca 1,5-2 tommer i sekundet. Lengden på sinktippen er 4,5 meter, 15 fot. Flualinas profil er rolig, med jevn front- og baktapering. Coating er den klassiske høytflytende og glatte 444. Fluelina er lettkasta, og anbefales på det beste.En utrolig line å bruke til våtflue, nymfe eller streamerfiske i ferskvann og sjø. Flott line til rolige presentasjonskast.


Cortland Ghost Tip 15
- har en hoveddel på 11,1 meter (37 fot), fordelt på 1) en fronttapering på 1,5 meter (5 fot), 2) en hoveddel på 8,1 meter (27 fot) og 3) en baktapering på 1,5 meter (5 fot).

Cortland Says..
- a clear, 5ft intermediate tip line that’s ideal for fishing lake depths from the surface film to 5 feet or for nymphing in rivers and streams...


Hoveddel vekter fordelt på vektklassene for Cortland Ghost Tip 15
#5 - 140 grain / 9,1 gram
#6 - 160 grain / 10,4 gram
#7 - 185 grain / 12 gram

.. / Flueliner / Cortland Ghost Tip 15

Flueliner