.. / Laks- og sjøøretfluer; bundet på krok / Midgar Salmon Irons; Classic Wet SST
.. / Laks- og sjøøretfluer; bundet på krok / Midgar Salmon Irons; Classic Wet SST
Laks- og sjøøretfluer; bundet på krok