.. / Shrimps, Krill, Scuds / Midgar Mysis, Melon & Red Spot
Midgar Mysis er en lettdressa imitasjon av mysis. Mysis er en gruppe byttedyr fisken spiser mye av i sjøen. Mysis ligner noe på reker, men er slankere, kortere, og med kortere følere.

Midgar Mysis har vist seg svært effektive fiskefangere landet rundt, og bør være i enhver saltvannsfluefiskers flueboks! Fisk mysisen med rolige inntrek, handtwist.

Midgar Mysis har et karakteristisk rødt/orange triggerpunkt på kroppens framre del.

Midgar Mysis bindes på Midgar M2000, og leveres i krokstørrelsene 6 og 8.
.. / Shrimps, Krill, Scuds / Midgar Mysis, Melon & Red Spot

Shrimps, Krill, Scuds

Copied
to Clipboard