.. / Fluekastekurs i Fredrikstad / Enhånds fluestang. Presentasjon med lengde.
Overhodekastet. Presentasjon med lengde
Overhodekastet er det mest brukte fluekastet som brukes under de fleste former for fluefiske, og er viktig å beherske. Det går i korhet ut på å bringe flua så langt og rett ut som råd i forhold til fiskesituasjonen, og innenfor hva som er mulig å utføre, typisk kastelengder mellom 15-30 meter.

I første del av kurset repeterer jeg grunnelementene fra kurset “Kom-i-gang med fluekasting”, for deretter å fokusere på dette kursets hovedinnhold.

Kursinnhold og kursmål
• lære å la fluelina og fluestanga uføre kastet, ikke kasteren
• lære seg stangas anatomi å kjenne, og hvordan kastevekta, fluelina, virker på denne
• lære seg å kjenne fluelina i kastehånda gjennom stanga, slik at man aktivt kan ta kontroll over flukasterprosessens ulike faser
• fluekastets kraftkilder, og bruk av disse
• dobbelttrekkets utførelse og funksjon i kastet
• kunne utføre det typiske fiskekastet med skyting av line opp mot 18-20 meter, med påfølgende optimal nedlegg av flua i et rett- og vinklet presentasjonskast

Det sentrale punkt under hele kurset er at du lærer å føle og kjenne hvordan lina og kastebevegelsene sammen spenner opp stanga i ulike faser av kastet, og hvordan du aktivt gjør bruk av dette for å opprettholde og øke spennet i stanga fram til bukta settes i siste framkast, Presentasjonskastet.

Kraftkilder og kasterytme
For å spenne opp ei stang til sitt fulle i forhold til jobben vi ønsker at stanga skal utføre, er det viktig at krafttilsettingen følger stangas anatomi, og at vi tilsetter kraften i kastet i et mønster som tar hensyn til dette.

Sentralt her er samtidig bruk av lange, rolige og tydelige bevegelser med kastehåndas 3 kraftkilder tilpassets kastets kraftbehov, i tillegg til aktiv bruk av trekkhånda, og sist men ikke minst, hele kroppen!

Gangen i det typiske fiskekastet, presentasjonskastet
• øke linelengden utenfor stangtuppen fra 2-3 meter til kasteklumpen er 2-3 meter utenfor stangtoppen ved blindkast med eller uten trekkbevegelser
• øke og senke hastigheten på linebukta utenfor stangtoppen fra rolig til ønskelig hastighet for å forberede et presentasjonskast gjennom aktivt bruk av kroppens kraftsentre og trekkbevegelser
• aktiv, dynamisk setting av linebukta i optimal utgangsvinkel for å kunne skyte linebukta ut mot ønsket presentasjonslengde i et balansert rett- eller vinklet presetasjonskast

Avhengig av tilsatt kraft og arbeidslengde fra våre 5 kraftsentre idet vi settere bukta i siste framkast, presentasjonskastet, kan vi på en kontrollert måte oppnå flotte og rolige fiskekast på 10, 15, 20 meter og lengre

Kursverktøy (kan lånes under kurset)
• Midgar Companion 93-220 6plus, eller medbring egen stang
• Cortland Compact Intermadiate flueline i #6/7, eller medbring egen snelle med line på
• Varivas fortom 9 fot lang, med påsatt flue med avklipt krokbøy og krokspiss

Kursvarighet
• 3 undervisningstimer à 50 minutter, med 10 minutts pause mellom øktene

Kurstidspunkt
• kurstidspunkt etter nærmere avtale, oppmøte 10 minutt før kursstart

Kurssted
• Møllerodveien 1, eller etter avtale
• andre kurssteder for grupper eller bedrifter kan avtales nærmere etter avtale

Kurspris
• Kr 1 350,00 per kursdeltaker, betales ved påmelding
• kurspris for grupper eller bedrifter avtales nærmere etter avtale


Dag Midtgård
• jobber som Personlig Trener på Sats i Fredrikstad på heltid, med personlig trenerutdannelse fra Norges Idrettshøgskole
• har jobbet med Talon og CF Burkheimer i USA med stangdesign siden 1995 og fram til 2008
• jobbet tett med Cortland på utvikling av skyteklumper og helliner til spey- og overhodekast siden 1998 og fram til idag
• har drevet egen fluebinderfabrikk med 12 helttidsansatte i Kenya siden 2006
• avholdt titals fluekasterkurs siden1994 og fram til idag

Midgar Companion fluestenger
Siden 2016 har jeg jobbet med stangprodusenten CTS fra New Zealand. Her har jeg fått gleden av å designe min egen stangserie for fisket jeg selv bedriver mest med; sjøørretfiske i sjøen hvor typisk størrelse er 0,5-3 kg, og fiske etter laks i mindre lakseelver med typisk vekt 2-10 kg,

Midgar Companion fluestenger leveres i 3 utgaver
• 93-180 5plus, perfekt til brunørretfiske og lettere sjøørretfiske, en ulv i lammepels
• 93-220 6plus, allroundstanga som biter over det meste, og får jobben gjort utrolig lett og effektivt
• 95-260 7plus, til større fisk og forhold med mye vind og store fluer, et råskinn av en stang uten sidestykke

Ta vare på fiskegleden ved å øve på kastinga!
.. / Fluekastekurs i Fredrikstad / Enhånds fluestang. Presentasjon med lengde.

Fluekastekurs i Fredrikstad

Copied
to Clipboard