.. / Fluekasting med enhåndsstang / Overhodekastet; Presentasjon & lengde
Overhodekastet: Presentasjon og lengde
Dette kurset tar sikte på å utvide kastehorisonten til enhver fluefisker som har kastet og fiska litt før på egenhånd, og bygger videre pågrunnkurset “Kom-i-gang med fluekasting”

På dette kurset gjennomgår jeg basisfortåelse for en linebukt, og demonstrerer hvordan jeg ved hjelp av dobbeltrekk og lange og tydelige kastebevegleser kan regulere oppspenninga av fluestanga slik at man kontrollert oppnår gode presentasjonskast med tørrfluer eller streamere fra 15/20/25 meter.

Det sentrale fokus for dette kurset er perfeksjonering av
• dobbelttrekk og hvordan øke linelengden under blindkast fra 6-7 meter til kasteklumpen er 2-3 meter utenfor stangtoppen
• øke og senke hastigheten på linebukta for denne linemengden utenfor stangtuppen
• skyte linelengden opp mot 20/25 meter i et balansert rett- og vinklet presetasjonskast


Sentrale emner for kursnivået
grunnleggende håndgrep og stoppvinklker for stanga i fram- og bakkastet
• grunnelementene bak en effektiv linebukt, med tanke på hvordan denne dannes, formes og økes i hastighet gjennom dobbelttrekk
• buktas hastighet og utgangsvinkel i bak- og framkastet; vende- og starthøyde
• økning/forlenging av linebuktas lengde under blindkasting før selve presentasjonskastet utføres
• effektivt framkast med rolig, kraftfull og balansert linebukt, skyting av line opp mot og over 20 meter


Det sentrale punkt under hele kurset er at du lærer å føle og kjenne hvordan lina og kastebevegelsene spenner opp stanga i en tidlig fase i kastet, og hvordan du opprettholder og øker/bygger spenn i stanga fram mot bak- eller framkastets stopposisjon!

Sentralt i dette perspektivet er en rolig, bestemt lang tempoveksling under blindkastinga, og bruk av dobbeltrekk i kombinasjon med økende arbeidslengde med hele kroppen og ikke minst med kaste- og trekkarmen.

Etter denne gjennomgangen tar vi tak i ditt kastetekniske ståsted og justerer og finsliper teknikken din slik at du er istand til å føle og kjenne lina under hele kasteprosennsn, og derigjennom få en forståelse for hva som må til av egenøving for at du skal nå dine kastetekniske målsetninger.


Kursmål
• etter endt kurs skal du være istand til å forstå prinsippene bak en effektiv linebukt, beherske dobbeltrekket, og presenterer flua rolig og kontrollert på vannet med en kastelengde på 25 meter pluss...


Kursverktøy
• en fluestang i klasse 4-7
• en flueline som er noe tung i forhold til stanga, i tillegg til at linas skyteklump helst ikke bør være mer enn 9+ meter lang, avhengig av brukssted og kasteferdighet
• en ferdigtapert fortom, 9-12 fot lang, med påsatt lett flue uten krokbøy


Kursvarighet
• 4 undervisningstimer à 50 minutter, med 10 minutts pause mellom øktene


Kurstidspunkt
• tirsdager fra 17-21
• søndager fra 10-14.00 og 15-19.00
• andre kurstider for grupper eller bedrifter kan avtales nærmere etter avtale


Kurssted er Fredrikstad eller Oslo
• i Fredrikstad avholder vi kursene på Isegran, Kråkerøy
• i Oslo avholder vi kursene ved Stilla, øverst i Akerselva, rett over dammen
• andre kurssteder for grupper eller bedrifter kan avtales nærmere etter avtale


Kurspris
• Kr 1150,00 per kursdeltaker, betales ved påmelding
• kurspris for grupper eller bedrifter avtales nærmere etter avtale


Dag Midtgård
• jobber som Personlig Trener på Sats i Fredrikstad på heltid, med personlig trenerutdannelse fra Norges Idrettshøgskole
• har jobbet med Talon og CF Burkheimer i USA med stangdesign siden 1995 og fram til 2008
• jobbet tett med Cortland på utvikling av skyteklumper og helliner til spey- og overhodekast siden 1998 og fram til idag
• har drevet egen fluebinderfabrikk med 12 helttidsansatte i Kenya siden 2006
• avholdt titals fluekasterkurs siden1994 og fram til idag


Midgar Companion fluestenger
Siden 2016 har jeg jobbet med stangprodusenten CTS fra New Zealand. Her har jeg fått gleden av å designe min egen stangserie for fisket jeg selv bedriver mest med; sjøørretfiske i sjøen hvor typisk størrelse er 0,5-3 kg, og fiske etter laks i mindre lakseelver med typisk vekt 2-10 kg,


Midgar Companion fluestenger leveres i 3 utgaver
• 93-180 5plus, perfekt til brunørretfiske og lettere sjøørretfiske, en ulv i lammepels
• 93-220 6plus, allroundstanga som biter over det meste, og får jobben gjort utrolig lett og effektivt
• 95-260 7plus, til større fisk og forhold med mye vind og store fluer, et råskinn av en stang uten sidestykke


Ta vare på fiskegleden ved å øve på kastinga!
.. / Fluekasting med enhåndsstang / Overhodekastet; Presentasjon & lengde

Fluekasting med enhåndsstang

Copied
to Clipboard