Cortland 444 Modern Trout
Prices from 69.95
Cortland 444 Modern Trout
Cortland 444 Modern Trout
• har en ny, progressiv profil som gjør at lina lader opp stanga på et tidlig tidspunkt i da hovedtyngen i lina er i linas framre del
• har den klassiske høytflytende og glatte 444 coatingen i fargen mosegrønn
• har en kjerne av flettet nylon, og økke for hurtig skifte av fortom i flueas frontende

Cortland says...
• the 444 Classic Modern Trout has the power and controlled taper design to cast indicator rigs, dry flies and streamers...

Midgar Flyfish sier...
• er en utrolig line å bruke til et allround lett fiske etter ferskvannsfiske med tørrfluer, nymfer og lettere streamere
• utfører godt spey- og rullekast, i tillegg til overhodekastet.
• fluelina er lettkasta, og anbefales på det varmeste.
• presenterer fluer lett og balansert, og gir rolige nedlegg.

Tekniske spesifikasjoner

Cortland Modern Trout lineprofil
front - 0,3 meter / 1 fot
fronttapering - 2,15 ,eter / 7 fot
hoveddel - 4,88 meter / 16 fot
baktapering - 7,62 meter / 25 fot
skyteline - 12,5 meter / 41 fot


Hoveddel, vekter, fordelt på vektklassene
#3 - 110 grain / 7,15 gram
#4 - 130 grain / 8,45 gram
#5 - 150 grain / 9,1 gram
#6 - 170 grain / 11 gram


#4 - 8,45 gram / 130 grain
Price itemIn stock
69.951 items +
#5 - 9,75 gram / 150 grain
Price itemIn stock
69.951 items +
#6 - 11 gram / 170 grain
Price itemIn stock
69.951 items +
Cortland 444 Classic Peach DT
Prices from 89.95
Cortland 444 Classic Peach DT
#6 - 10,4 gram / 160 grain
Price itemIn stock
89.951 items +
#7 - 12 gram / 185 grain
Price itemIn stock
89.953 items +
#8 - 13,65 gram / 210 grain
Price itemIn stock
89.953 items +
Cortland 444 Classic Peach WF
Prices from 69.95
Cortland 444 Classic Peach WF
#5 - 9,75 gram / 150 grain
Price itemIn stock
69.953 items +
#6 - 10,4 gram / 160 grain
Price itemIn stock
69.953 items +
#7 - 12 gram / 185 grain
Price itemIn stock
69.953 items +
#8 - 13,65 gram / 210 grain
Price itemIn stock
69.953 items +
#9 - 15,6 gram / 240 grain
Price itemIn stock
69.953 items +
Cortland 444 Ghost Tip, 3 feet
Prices from 109.00
Cortland 444 Ghost Tip, 3 feet
Cortland 444SL Ghost Tip 3 er en longbelly flytende flueline med en 3 fot / 0,9 meter lang, glassklar, intermediate synketupp. Den relativt korte synkespissen vil ikke føre flua langt under overflaten, men akkurat nok til at flua bryter overlata, og holder seg forholdsvis tett oppunder overflata, det være seg om du fisker i sjø, vann eller elv.

Synkehastigheten på den glassklare intermediatedelen er ca 3-5 cm per sekund, og etter kort tid vil spissen være ca 15-30 cm cm under overflata, avhengig av hvor lenge du venter før du starter å trekke inn flua.

Da tykkelsen på den klare synkespissen er forholdsvis stor, har flualina god overslagskapasitet, og vil derfor takle vind godt, i tillegg til å slå over forholdsvis store fluer i forhold til sin lineklasse. En ypperlig fiskeline!

Coatingen på 444SL linene er glatt, og vil derfor gli lett og fint ut gjennom stangringene under kast.


Lineprofil
• totallengde på skyteklumpen, inklusive front- og baktapering er ca 11,1 meter, 37 fot
• hoveddel er 8,1 meter, 27 fot
• front- og baktapering er ca 1,5 meter hver

Linevekt
#5 - vekt første 9 meter = 9,1 gram, vekt 11,1 meter* = 10,5 gram
#6 - vekt første 9 meter = 10,4 gram, vekt 11,1 meter* = 12,5 gram
#7 - vekt første 9 meter = 12 gram, vekt 11,1 meter* = 14 gram
#8 - vekt første 9 meter = 13,65 gram, vekt 11,1 meter* = 16,5 gram

*vekt 11,1 meter = vekta på hele skyteklumpen, front- og baktapering inkludert


Klassifisering
Cortland 444SL følger den klassiste vektklassifiseringen av linene basert på vekta av de første 9 meterne som presisert under.

Da Cortland 444SL 3 fot Ghost Tip har en lengre totallengde på skyteklumpen enn 9 meter, er den totale vekta for linene noe høyere enn det som indikeres i tabellen under.

Totalvekt for hele skyteklumpen vises i tabellen over.

Klassisk vektangivning fluelineklasser første 9 meter;
#5 - 140 grain - 9,1 gram
#6 - 160 grain - 10,4 gram
#7 - 185 grain - 12 gram
#8 - 210 grain - 13,65 gram#5 - headweight / -length 10,5 gram / 11,1 m, total line length 27 m
Price itemIn stock
109.003 items +
#6 - headweight / -length 12,5 gram / 11,1 m, total line length 27 m
Price itemIn stock
109.003 items +
#7 - headweight / -length 14 gram / 11,1 m, total line length 27 m
Price itemIn stock
109.003 items +
#8 - headweight / -length 16,5 gram / 11,1 m, total line length 27 m
Price itemIn stock
109.003 items +
Cortland 444 Ghost Tip, 5 feet
Prices from 109.00
Cortland 444 Ghost Tip, 5 feet
Cortland 444 Ghost Tip 5 fott
Cortland 444 Ghost Tip 5 feet er en longbelly flytende flueline med en 5 fot / 1,5 meter lang, glassklar, intermediate synketupp. Dette er en utrolig fin allround line å bruke til fiske med nymfer og streamere av ulikt slag i stille vann, sjø eller elv, hvor du har behov for å komme vesentlig dypere ned enn hva du gjør med Cortland sin Ghost Tip 5 line.

Synkehastigheten på den glassklare intermediatedelen er ca 3-5 cm per sekund, og etter kort tid vil spissen kunne være opptil 0,5-1 meter under overflata, avhengig av hvor lenge du venter før du starter å inntrekket av flua. Denne lina er derfor ypperlig til å avfiske grunne viker og bukter, eller fiske fluer høyt i vannet nærme overflata.

Da tykkelsen på den klare synkespissen er forholdsvis stor, har flualina god overslagskapasitet, og vil derfor takle vind godt, i tillegg til å slå over forholdsvis store fluer i forhold til sin lineklasse. En ypperlig fiskeline!

Coatingen på 444 linene er glatt, og vil derfor gli lett og fint ut gjennom stangringene under kast.

Lineprofil
• totallengde skyteklump, inklusive front- og baktapering er ca 11,1 meter, 37 fot
• hoveddel 8,1 meter, 27 fot
• front- og baktapering ca 1,5 meter hver
• totallengde line 27 meter

Klassifisering
Cortland 444 følger den klassiste vektklassifiseringen av linene basert på vekta av de første 9 meterne som presisert under.

Klassisk vektangivning fluelineklasser første 9 meter;
#5 - 140 grain - 9,1 gram
#6 - 160 grain - 10,4 gram
#7 - 185 grain - 12 gram
#8 - 210 grain - 13,65 gram

Total linevekt 444 Ghost Tip
#5 - vekt første 9 meter = 9,1 gram, vekt 11,1 meter* = 10,5 gram
#6 - vekt første 9 meter = 10,4 gram, vekt 11,1 meter* = 12,5 gram
#7 - vekt første 9 meter = 12 gram, vekt 11,1 meter* = 14 gram
#8 - vekt første 9 meter = 13,65 gram, vekt 11,1 meter* = 16,5 gram

*vekt 11,1 meter = vekta på hele skyteklumpen, front- og baktapering inkludert
#5 - headweight / -length 10,5 gram / 11,1 m, total line length 27 m
Price itemIn stock
109.003 items +
#6 - headweight / -length 12,5 gram / 11,1 m, total line length 27 m
Price itemIn stock
109.003 items +
#7 - headweight / -length 14 gram / 11,1 m, total line length 27 m
Price itemIn stock
109.003 items +
#8 - headweight / -length 16,5 gram / 11,1 m, total line length 27 m
Price itemIn stock
109.003 items +
Cortland 444 Ghost Tip, 15 feet
Prices from 109.00
Cortland 444 Ghost Tip, 15 feet
Cortland 444 Ghost Tip 15 feet
Cortland 444 Ghost Tip 15 feet er en longbelly flytende flueline med en 15 fot / 4,5 meter lang, glassklar, intermediate synketupp. Dette er en utrolig fin allround line å bruke til fiske med nymfer og streamere av ulikt slag i stille vann, sjø eller elv, hvor du har behov for å komme ned til fiskedyp på ca 1-3 meter raskt og effektivt, og bli der!

Synkehastigheten på den glassklare intermediatedelen er ca 3-5 cm per sekund, og etter kort tid vil spissen kunne være opptil 1-3 meter under overflata, avhengig av hvor lenge du venter før du starter å trekke inn flua.

Da tykkelsen på den klare synkespissen er forholdsvis stor, har flualina god overslagskapasitet, og vil derfor takle vind godt, i tillegg til å slå over forholdsvis store fluer i forhold til sin lineklasse. En ypperlig fluefiskeline!

Coatingen på 444 linene er glatt, og vil derfor gli lett og fint ut gjennom stangringene under kast.

Lineprofil
• totallengde skyteklump, inklusive front- og baktapering er ca 11,1 meter, 37 fot
• hoveddel 8,1 meter, 27 fot
• front- og baktapering ca 1,5 meter hver
• totallengde line 27 meter

Klassifisering
Cortland 444SL følger den klassiste vektklassifiseringen av linene basert på vekta av de første 9 meterne som presisert under.

Klassisk vektangivning fluelineklasser første 9 meter;
#5 - 140 grain - 9,1 gram
#6 - 160 grain - 10,4 gram
#7 - 185 grain - 12 gram
#8 - 210 grain - 13,65 gram
#9 - 240 grain - 15,6 gram

Total linevekt 444 Ghost Tip
#5 - vekt første 9 meter = 9,1 gram, vekt 11,1 meter* = 10,5 gram
#6 - vekt første 9 meter = 10,4 gram, vekt 11,1 meter* = 12,5 gram
#7 - vekt første 9 meter = 12 gram, vekt 11,1 meter* = 14 gram
#8 - vekt første 9 meter = 13,65 gram, vekt 11,1 meter* = 16,5 gram
#9 - vekt første 9 meter = 15,6 gram, vekt 11,1 meter* = 19,5 gram

*vekt 11,1 meter = vekta på hele skyteklumpen, front- og baktapering inkludert#5 - headweight / -length 10,5 gram / 11,1 m, total line length 27 m
Price itemIn stock
109.003 items +
#6 - headweight / -length 12,5 gram / 11,1 m, total line length 27 m
Price itemIn stock
109.003 items +
#7 - headweight / -length 14 gram / 11,1 m, total line length 27 m
Price itemIn stock
109.003 items +
#8 - headweight / -length 16,5 gram / 11,1 m, total line length 27 m
Price itemIn stock
109.003 items +
#9 - headweight / -length 18,2 gram / 11,1 m, total line length 27 m
Price itemIn stock
109.003 items +
Cortland 444 Camo Tip 7
Prices from 89.95
Cortland 444 Camo Tip 7
Cortland 444 Camo Tip 7
• har en 7 fot kamuflasjefarget monofilamentkjerne med klar, intermediate coating, resten av fluelina har en olivenfarget flytende coating
• ferdig løkke i framkant for kjapt og lett bytte av fortom
• synkehastingeten for synkedelen av lina er ca 1,5-2 tommer, eller ca 3-5 cm, per sekund

Cortland says...
• our 7ft Clear Camo Tip is designed to be fished in the top two feet of water over weed beds and along shorelines when pupa, emergers or actively swimming nymphs bring trout up....

Midgar Flyfish sier...
• lina er velbalansert å kaste med, og presenterer fluer godt
• perfekt til å bruke til små lopper som til større silde- og rekeimitasjoner
• uvurderlig å fiske med i grunne bukter, strender og flatsområder for å unngå at fluene fisker for dypt
• lina er godt egnet til å brukes i både ferskvann og saltvann
• kanskje den eneste lina du trenger om du ikke skal fiske med tørrfluer
• lina er klassifisert etter den klassiske aftmaskalaen, og leveres i klasse 5, 6 og 7

Tekniske spesifikasjoner

Lineprofil;
Level tupp; 1 fot / 30 cm
Fronttapering; 7 fot / 2,1 meter
Hoveddel (Body); 20 fot / 6 meter
Baktapering; 4 fot / 1,2 meter
Skyteline; 59 fot / 17,7 meter
Totallengde: 90 fot / 27 meter

Linas vektklassifisering følger den klassiske aftma-skalaen;
#5 - 140 grain / 9,1 gram
#6 - 160 grain / 10,4 gram
#7 - 185 grain / 12 gram
#5 - 9,1 gram / 140 grain
Price itemIn stock
89.953 items +
#6 - 10,4 gram / 160 grain
Price itemIn stock
89.953 items +
#7 - 12 gram / 185 grain
Price itemIn stock
89.953 items +
Cortland 444 Clear Camo Intermediate
Prices from 69.95
Cortland 444 Clear Camo Intermediate
Cortland 444 Clear Camo Intermediate
• er en helline med kamuflasjefarget monofilamentkjerne med klar, intermediate coating over
• har ferdige løkke i framkant for kjapt og lett bytte av fortomm
• synkehastingeten for lina er ca 1,5-2 tommer, eller ca 3-5 cm, per sekund

Cortland says...
• the 444 Clear Camo Intermediate is made with a supple, crystal-clear intermediate coating over a mottled monofilament core. Slow sinking and virtually invisible to fish, it’s ideal for still or moving water...

Midgar Flyfish sier...
• lina er godt egnet til å brukes i både ferskvann og saltvann
• lina synker jevnt og godt, og gir god kontakt med flua under inntrekk
• lina er velbalansert å kaste med, og presenterer fluer godt
• lina er en utrolig god fiskeline!

Viktig
• fluelina er klassifisert etter den klassiske aftmaskalaen, og leveres i klasse 5, 6, 7, 8, 9 og 10
• har du en moderne stang, eller fisker i vind på opp mot 7-8 m/s, bør du gå opp en, eller helst to vektklasser på denne lina for å få nok vekt til å belaste stanga di optimalt.

Tekniske spesifikasjoner

Lineprofil;
Level tupp; 2 fot / 60 cm
Fronttapering; 6 fot / 1,8 meter
Hoveddel (Body); 7 fot / 2,1 meter
Baktapering; 28 fot / 8,5 meter
Skyteline; 48 fot / 14,6 meter
Totallengde: 90 fot / 27 meter

Linas klassifisering følger den klassiske aftma-skalaen.
#5 - 150 grain / 9,75 gram
#6 - 160 grain / 10,4 gram
#7 - 185 grain / 12 gram
#8 - 210 grain / 13,65 gram
#9 - 240 grain / 15,6 gram
#10 - 280 grain / 18,2 gram
#5 - 9,75 gram / 150 grain
Price itemIn stock
69.953 items +
#6 - 10,4 gram / 160 grain
Price itemIn stock
69.953 items +
#7 - 12 gram / 185 grain
Price itemIn stock
69.952 items +
#8 - 13,65 gram / 210 grain
Price itemIn stock
69.953 items +
#9 - 15,6 gram / 240 grain
Price itemIn stock
69.953 items +
#10 - 18,2 gram / 280 grain
Price itemIn stock
69.953 items +
#11 - 21,45 gram / 330 grain
Price itemIn stock
69.953 items +
#12 - 24,7 gram / 380 grain
Price itemIn stock
69.953 items +
Cortland Compact Intermediate Head
Prices from 109.00
Cortland Compact Intermediate Head
Cortland Compact Intermediate
• kompakt flueline med klar, gjennomsiktig synkende hoveddel / skyteklump på ca 8 meter, med lyseblå flytende skyteline
• lader fluestenger kjapt med få blindkast før selve framkastet kan uføres
• perfekt line til å bruke i elv og sjø for lange, raske kast
• håndterer vind og store fluer godt
• intermediate synkegrad som synker med ca 5-7,5 cm i sekundet

Klumpdesign
• total klumplengde er 7,8 meter, 26 fot.
• fronttapering på 0,9 meter, 3 fot.
• hoveddel på 6 meter, 20 fot.
• baktapering på 0,9 meter, 3 fot.

Bak hovedklumpen er det et overgangsstykke fra klumpen og ned til skytelina som balanserer hoveddelen i kastet, og sikrer god presentasjon og lineflyt. Overgangsstykket er 3,9 meter, 13 fot.

Cortland Says...
• the world's most versatile sinking lines that are rated for all temperature conditions. Each line features a 28 ft sinking head with a translucent-color intermediate running line...

Midgar Flyfish sier...
• dette er liner som er ekstremt lettkasta med gode skyteegenskaper. De lader opp stengene godt, og etter et par-tre blindkast er de klare til å sendes utover.
• det anbefales å bruke en fortom med forholdsvis tykk buttende for å balansere krafta som kommer fra disse linene.
• Varivas sine saltvanns- og laksefortommer er ypperlige å bruke til Cortland Compact flueliner

Klumpvekter, Cortland Compact flueliner
#5/6 - 200 grain / 13 gram
#6/7 - 240 grain / 15,6 gram
#7/8 - 275 grain / 17,875 gram
#9/10 - 350 grain / 19,5 gram
#11/12 - 350 grain / 22,75gram
#5/6 - headweight /-length 13 gram / 7,8 m
Price itemIn stock
109.003 items +
#6/7 - headweight /-length 15,6 gram / 7,8 m
Price itemIn stock
109.002 items +
#7/8 - headweight /-length 17,9 gram / 7,8 m
Price itemIn stock
109.003 items +
Cortland Compact Sink Type 3 Head
Prices from 109.00
Cortland Compact Sink Type 3 Head
Cortland Compact Sink Type 3
• kompakt flueline med brun synkende hoveddel / skyteklump på ca 8 meter, med gul intermediate skyteline
• lader fluestenger kjapt med få blindkast før selve framkastet kan uføres
• perfekt line til å bruke i elv og sjø for lange, raske kast
• håndterer vind og store fluer godt
• synkegrad 3 synker med ca 10-12 cm i sekundet

Klumpdesign
• total klumplengde er 7,8 meter, 26 fot.
• fronttapering på 0,9 meter, 3 fot.
• hoveddel på 6 meter, 20 fot.
• baktapering på 0,9 meter, 3 fot.

Bak hovedklumpen er det et overgangsstykke fra klumpen og ned til skytelina som balanserer hoveddelen i kastet, og sikrer god presentasjon og lineflyt. Overgangsstykket er 3,9 meter, 13 fot.

Cortland Says...
• the world's most versatile sinking lines that are rated for all temperature conditions. Each line features a 28 ft sinking head with a translucent-color intermediate running line...

Midgar Flyfish sier...
• dette er liner som er ekstremt lettkasta med gode skyteegenskaper. De lader opp stengene godt, og etter et par-tre blindkast er de klare til å sendes utover.
• det anbefales å bruke en fortom med forholdsvis tykk buttende for å balansere krafta som kommer fra disse linene.
• Varivas sine saltvanns- og laksefortommer er ypperlige å bruke til Cortland Compact flueliner

Klumpvekter, Cortland Compact flueliner
#5/6 - 200 grain / 13 gram
#6/7 - 240 grain / 15,6 gram
#7/8 - 275 grain / 17,875 gram
#9/10 - 350 grain / 19,5 gram
#11/12 - 350 grain / 22,75gram
#5/6 - headweight /-length 13 gram / 7,8 m
Price itemIn stock
109.003 items +
#6/7 - headweight /-length 15,6 gram / 7,8 m
Price itemIn stock
109.003 items +
#7/8 - headweight /-length 17,9 gram / 7,8 m
Price itemIn stock
109.003 items +
Cortland Compact Sink Type 6 Head
Prices from 109.00
Cortland Compact Sink Type 6 Head
Cortland Compact Sink Type 6
• kompakt flueline med svart synkende hoveddel / skyteklump på ca 8 meter, med grønn intermediate skyteline
• lader fluestenger kjapt med få blindkast før selve framkastet kan uføres
• perfekt line til å bruke i elv og sjø for lange, raske kast
• håndterer vind og store fluer godt
• synkegrad 6 synker med ca 12,5-15 cm i sekundet

Klumpdesign
• total klumplengde er 7,8 meter, 26 fot.
• fronttapering på 0,9 meter, 3 fot.
• hoveddel på 6 meter, 20 fot.
• baktapering på 0,9 meter, 3 fot.

Bak hovedklumpen er det et overgangsstykke fra klumpen og ned til skytelina som balanserer hoveddelen i kastet, og sikrer god presentasjon og lineflyt. Overgangsstykket er 3,9 meter, 13 fot.

Cortland Says...
• the world's most versatile sinking lines that are rated for all temperature conditions. Each line features a 28 ft sinking head with a translucent-color intermediate running line...

Midgar Flyfish sier...
• dette er liner som er ekstremt lettkasta med gode skyteegenskaper. De lader opp stengene godt, og etter et par-tre blindkast er de klare til å sendes utover.
• det anbefales å bruke en fortom med forholdsvis tykk buttende for å balansere krafta som kommer fra disse linene.
• Varivas sine saltvanns- og laksefortommer er ypperlige å bruke til Cortland Compact flueliner

Klumpvekter, Cortland Compact flueliner
#5/6 - 200 grain / 13 gram
#6/7 - 240 grain / 15,6 gram
#7/8 - 275 grain / 17,875 gram
#9/10 - 350 grain / 19,5 gram
#11/12 - 350 grain / 22,75gram
#5/6 - headweight /-length 13 gram / 7,8 m
Price itemIn stock
109.003 items +
#6/7 - headweight /-length 15,6 gram / 7,8 m
Price itemIn stock
109.003 items +
#7/8 - headweight /-length 17,9 gram / 7,8 m
Price itemIn stock
109.003 items +
Cortland Competition Hover
Prices from 109.00
Cortland Competition Hover
#5/6 - 12,7 gram / 195 grain
Price itemIn stock
109.003 items +
Cortland Competition Medium Intermediate
Prices from 109.00
Cortland Competition Medium Intermediate
#5/6 - 12,7 gram / 195 grain
Price itemIn stock
109.003 items +
#6/7 - 14,6 gram / 225 grain
Price itemIn stock
109.003 items +
#7/8 - 16,6 gram / 255 grain
Price itemIn stock
109.003 items +
Cortland Cold Salt Redfish Line
Cortland Cold Salt Redfish Line
#7 - 13 gram / 200 grain
Price itemIn stock
0.003 items +
#8 - 14,6 gram / 225 grain
Price itemIn stock
0.003 items +

Copied
to Clipboard