.. / Fly Lines / Cortland 444 Modern Trout
Cortland 444 Modern Trout
• har en ny, progressiv profil som gjør at lina lader opp stanga på et tidlig tidspunkt i da hovedtyngen i lina er i linas framre del
• har den klassiske høytflytende og glatte 444 coatingen i fargen mosegrønn
• har en kjerne av flettet nylon, og økke for hurtig skifte av fortom i flueas frontende

Cortland says...
• the 444 Classic Modern Trout has the power and controlled taper design to cast indicator rigs, dry flies and streamers...

Midgar Flyfish sier...
• er en utrolig line å bruke til et allround lett fiske etter ferskvannsfiske med tørrfluer, nymfer og lettere streamere
• utfører godt spey- og rullekast, i tillegg til overhodekastet.
• fluelina er lettkasta, og anbefales på det varmeste.
• presenterer fluer lett og balansert, og gir rolige nedlegg.

Tekniske spesifikasjoner

Cortland Modern Trout lineprofil
front - 0,3 meter / 1 fot
fronttapering - 2,15 ,eter / 7 fot
hoveddel - 4,88 meter / 16 fot
baktapering - 7,62 meter / 25 fot
skyteline - 12,5 meter / 41 fot


Hoveddel, vekter, fordelt på vektklassene
#3 - 110 grain / 7,15 gram
#4 - 130 grain / 8,45 gram
#5 - 150 grain / 9,1 gram
#6 - 170 grain / 11 gram


.. / Fly Lines / Cortland 444 Modern Trout

Fly Lines

Copied
to Clipboard