.. / Midgar døgnfluer / Midgar Klinkhammer Original, Dark Reddish Brown
Midgar Klinkhammer, Original, er bundet på den originale klinkhammerflua etter opphavsmannen Hans Van Klinken. Vi har valgt å ha en splittet CDC vinge på flua, som skiller vår Midgar Klinkhammer fra det originale klinkhammermønsteret.

Flua imiterer døgnfluenes, vårfluenes og myggenes klekkestadie på en utrolig fin måte. Fasen hvor insektene går i fra vann til luft, og hvor insektene trekker seg ut av nymfe/puppeskallet i vannfilmen.

Det er når insektene er i denne utviklingsfasen, det er vikitig å sette på en klinkhammer for å overliste fisken til å ta vår imitasjon som et levende insekt.

Klinkhammerfluer fisker godt i stille vann, i rolige elvepartiet, eller i rufsete strøm. Impregner gjerne hackle og kropp med cdc tørrfluefett.

Midgar Klinkhammer Original leveres i krokstørrelse 6, 8, 10, 12, 14, 16 og 18.

Midgar Klinkhammer Original;
- avsmalende dubbingkropp av hareøredubbing
- parachutevinge av CDC
- thoraxdubbing i en blanding av hareøre og ice-dubb
- oversize grizzlyhackle
- krystallflash ribbing
- ingen hale
.. / Midgar døgnfluer / Midgar Klinkhammer Original, Dark Reddish Brown

Midgar døgnfluer

Copied
to Clipboard