single #8, w/hot orange bead
Midgar Lazer Nymphs kjennetegnes av ev en skarp fluorisenrende plastfilm i kontrast til et sort brystparti med parallelle gummibeinpar. Fluene fiskr godt overalt hvor de brukes, det være seg til laksen i Laggo, sjøørreten i Rio Grande eller ørreten i Begna! Midgar Lazer Nymphs er bundet på Midgar M2020 og leveres i krokstørrelsene 4, 6 og 8.

Midgar FBN Copper Shrimp, RL-TBH
1 pc4.95

Copied
to Clipboard