085 - body skin dyed purple
Kroppsfjærene til gullfasanen er ypperlige å bruke til minispeyhackle på de fleste laks- og sjøørretfluer, eller som fronthackle på alle lakse- og sjøørretfluer man ønskr å gi et speyaktig preg. Foruten til hackle brukes også kroppsfjærene til vinge- og halemateriale, som for eksempel i fluene General Practioner og Kylie Shrimp!

1 pc8,95

Copied
to Clipboard