081
Gåsebiots er et flott materiale til haler og kropper på mange ulike imitasjons- og attraktorfluer. Jeg har farget opp gåsebiots til å matche mange ulike insektarters hale- og kroppsfarger, i tillegg til mange skarpe farger til effektive ørret, steelhead og laksenymfer. Det er 4 biotfjær i hver pose.

1 pc2.45