003 - leader loop attachment front- and rear end
De fleste skyteklumper for en- og tohånds fluestenger har en tykk ytterdiameter som krever løkker med god åpning slik man får tredd de enkelt og langt nok inn på skyteklumpens bak- eller spissende. Tre løkka 4-6 cm inn over fluenøret og bruk en trådtreder og lag en løkke med doble ender og fest denne med ca 8-10 mm brede bindetrådsurringer som du metter med aquaseal/aquasure/stormsure.
Midgar Braided Leader Loop Attachment
1 pc26,45

Copied
to Clipboard