Vintage 95 for line 8
Salmon Steelhead 95 #7/8/9 r designet til fiske etter laks og sttelhead mellom 6- 25 lb, dvs, fra ca 2,5 kg og opp til 12 kg. I forhold til CFB SS 95 #6/7/8 er aksjonen noe omvendt! Stangtoppen er vesentlig kraftigere og flatere, samtidig som bunndelen er kraftigere, men den har en slakere tapering, noe som gir seg utslag i at den bøyer seg lettere ned mot bunndelen under normal belastning. Dette fører til at større deler av stanga spennes opp under kasteprosessen, og stanga vil derfor føles roligere ut enn det SS 95 6/7/8 vil føles ut som med tilnærmet lik kastetilnærming. Stanga takler ulike kastevekter og kastestiler godt. Jeg liker denne stanga godt til et allround saltvannsstreamer- og sjøørret-/ laksefiske da jeg får god kontakt med lina under kasting, selv under lyssvake forhold. Kanskje det viktigste ved valg av en stang når man fisker fra skumringen og inn i svarte natta med tanke på å føle buktas utrulling for optimal timing av neste fram- eller bakkastet!

1 pc6,950.-