10 - Mikey FInn
Midgar Angel Zonkers er en allround etterligning av de fleste småfisker, enten de er i salt-, brakk- eller ferskvann. De har en fin siluett, de beveger seg flott, og er lette å kaste! Fisk dem gjerne med synkeline om dagen og intermediate line om kvelden og natta. Fiskes mediumraskt til raskt. Midgar Angel Zonkers leveres i str 6 og 8.

Midgar Mickey Finn
1 pc2.95

Copied
to Clipboard