6 - black & uv black
Midgar Spey Muddler kan imitere mange ulike byttedyr i sjøen, fra børstemarker til småfisk! Midgar Spey Muddler har sort whiting spey-hackle i hale og kroppp, uv-dubbingkropp og innvendig fortynging i tillegg til kulekjettingøyne. Den kan derfor fiskes veldig rolig, og får fin gange selv med korte, rolige inntrekk, og ikke minst egenbevegelse mellom inntrekkene. Leveres i str 6 og 8.

Midgar Spey Minnow Muddler Head
1 pc4.65

Copied
to Clipboard