011 - black
Antrongarn har mange ulike bruksområder! Garnet er godt egnet til vingemateriale på tørrfluer, til å etterligne døgn- og vårfluas etterhengende nymfeskall i klekkerstadiet, til haler på laksefluer, og til ryggskjold på rekefluer. I tillegg er det fint å hekle tørrfluekropper av også! Leveres i mange ulike farger, skarpe som duse.

Antron Yarn
1 pc2,45

Copied
to Clipboard