4 - one-on-two, 5 hours
Kom-i-gang med fluekasting er fluekasterkurset jeg arrangerer for dem som aldri har kastet med fluestang før, og for dem som har kastet noe, men som vil starte innlæringen av fluekasterteknikken fra grunn av. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta på dette kurset. På kurset vil du få låne det du trenger av utstyr for å kunne gjennomføre kurset.

Kom-i-gang med speykastet
1 pc122,-

Copied
to Clipboard