#5 - 9,75 gram / 150 grain
Cortland Modern Trout - har en ny, progressiv profil. Profilen gjør at lina lader opp stanga på et tidlig tidspunkt i da hovedtyngen i lina er i linas framre del. Lina presenterer fluer lett og balansert, og gir rolige nedlegg. Coating er den klassiske høytflytende og glatte 444. Fluelina er lettkasta, og anbefales på det beste. En utrolig line å bruke til et allround lett fiske etter ferskvannsfiske med tørrfluer, nymfer og lettere streamervarianter. Lina er også god til spey- og rullekast, i tillegg til overhodekast! Kjerna i lina er flettet nylon, fargen er mosegrønn og det er løkke for hurtig skifte av fortom i flueas frontende. Cortland Modern Trout lineprofil front - 0,3 meter / 1 fot fronttapering - 2,15 ,eter / 7 fot hoveddel - 4,88 meter / 16 fot baktapering - 7,62 meter / 25 fot skyteline - 12,5 meter / 41 fot Cortland Says... ... the 444 Classic Modern Trout has the power and controlled taper design to cast indicator rigs, dry flies and streamers... Hoveddel vekter fordelt på vektklassene første 30 fot Modern Trout #3 - 110 grain / 7,15 gram #4 - 130 grain / 8,45 gram #5 - 150 grain / 9,1 gram #6 - 170 grain / 11,05 gram

Cortland 444 Modern Trout
1 pc69.95

Copied
to Clipboard