2 - one-on-two, 3 hours
Spey- Underhåndskastet; Oppspenning, vinkling, skyting av line og presentasjon. Kurset er beregnet for dem som ønsker å utvide kastehorisonten og lære seg et effektivt spey- underhåndskast utført med skyteklump og enhåndsstang. For mer informasjon om spey- underhåndskastekurset, trykk på fanen øverst til høyre Mer om spey- underhåndskastekurset.

Spey- Underhåndskastet
1 pc86,-

Copied
to Clipboard