#8 - olive
Årevinger. En enormt stor insektsorden med fullstendig forvandling i livssyklusen (dvs: de har et puppestadium, da kalles stadiet etter egg for larve). Omfatter bier, veps, humler og maur. 2 par vinger. De bakre vingene er små. Det kraftige årenettverket i de klare vingene danner store kantede celler. Hannene har ofte lengre føleantenner enn hunnene. Flere sosiale arter. Mange har et forsvarsvåpen i form av stikkbrodd eller skarpe bitekjever. Ulike arter av maur er viktig ørretføde i Oslomarka, og i ellers opp til 7-900 meters høyde overalt i Norge!

Midgar Damsel Nymph RL, Olive
1 pc4.35

Copied
to Clipboard