Midgar Tubeflies; Brass Bottles
Midgar Bottlenecks er hårvingede tubefluer bundet på korte messingtuber med flaskeform.

Tyngden og profilen på messingtubene gjør at flua bryter vannoverflata raskt, og sikrer at flua begynner å fiske umiddelbart idet tuba lander. Vekten på bottlnecktubene gjør at flua raskt synker 30-50cm avhengig av hvor hard strømmen er.

Midgar Bottlenecks fisker godt og anderledes enn fluer bundet på plasttuber, da de synker raskere og fisker dypere enn fluer bundet på plasttuber. Midgar Bottlenecks er derfor perfekte å bruke når man fisker på brekkanter, hvor fluer bundet på plasttuber ofte vil stripe itakt med økt vannhastighet mot brekket.

Vi vil på det sterkeste anbefale at du fisker med Midgar Bottlenecks med jevne mellomrom, selv på lav vannstand. Ved lav vannstand finner du ofte fisken i oksygenrike partier med litt hardere strøm enn i hovedhølene.

Pass derfor på å avfiske elvepartiene som har god riflestrøm mellom hovehølene. Der står ofte laksen når det er varmt i vannet, da den søker oksygenrikt vann å puste i!

Midgar Bottlenecks levers i 2 størrelser;
• str 46 mm bundet på Midgar str small bottleneck, anbefalt krokstr 10, 12, 14
• str 57 mm bundet på Midgar str small bottleneck, anbefalt krokstr 8, 10, 12
• str 77 mm bundet på Midgar str medium bottleneck, anbefalt krokstr 6, 8

Det er frest ut en kant bakerst på bottlenecktubene for midlertidig feste av en silikonslange om man ønsker å ha en krok festet fast til tuba under fiske. Silikonslangen vil løsne ved hugg!

Midgar Banana
Prices from 6.75
Midgar Banana
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7435 items +
Midgar Bathakorva
Prices from 6.75
Midgar Bathakorva
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7455 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7455 items +
Midgar Black & Silver
Prices from 6.75
Midgar Black & Silver
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7435 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
Midgar Black & Yellow
Prices from 6.75
Midgar Black & Yellow
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7435 items +
Midgar Blue Frost
Prices from 4.45
Midgar Blue Frost
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
45 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.454.233.780 items +
Midgar Blue Ice
Prices from 4.45
Midgar Blue Ice
45 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.454.233.780 items +
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.454.233.780 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.954.704.210 items +
Midgar Copper Killer
Midgar Copper Killer
Midgar Copper Phantom
Prices from 6.75
Midgar Copper Phantom
46 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
Midgar Dansken
Prices from 6.75
Midgar Dansken
47 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
Midgar Doctor, Silver
Prices from 4.45
Midgar Doctor, Silver
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
45 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.454.233.780 items +
Midgar Ellila
Prices from 6.75
Midgar Ellila
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
Midgar Fiery Devil
Prices from 4.95
Midgar Fiery Devil
45 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.954.704.210 items +
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.954.704.210 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.954.704.210 items +
Midgar Flame, Green
Prices from 6.75
Midgar Flame, Green
45 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
Midgar Flame, Hot Orange
Prices from 4.45
Midgar Flame, Hot Orange
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
45 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.454.233.780 items +
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.454.233.780 items +
Midgar Flomflua
Prices from 6.75
Midgar Flomflua
46 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7433 items +
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7433 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7428 items +
Midgar Frances, Red
Prices from 6.75
Midgar Frances, Red
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7433 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
Midgar Golden Olive
Prices from 4.45
Midgar Golden Olive
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7434 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7435 items +
45 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.454.233.780 items +
Midgar Golden Sun
Prices from 4.45
Midgar Golden Sun
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7434 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7434 items +
45 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.454.233.780 items +
Midgar Highlander, Black
Prices from 4.45
Midgar Highlander, Black
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7435 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7431 items +
45 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.454.233.780 items +
Midgar Highlander, Green
Prices from 6.75
Midgar Highlander, Green
46 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7434 items +
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7435 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7432 items +
Midgar Highlander, Silver
Prices from 4.45
Midgar Highlander, Silver
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7434 items +
45 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.454.233.780 items +
Midgar March Brown Gold
Prices from 4.45
Midgar March Brown Gold
46 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
45 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.454.233.780 items +
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.454.233.780 items +
Midgar Mikkeli Blue
Prices from 6.75
Midgar Mikkeli Blue
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
Midgar Mikkeli Blue Special
Prices from 6.75
Midgar Mikkeli Blue Special
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
Midgar Mojito, Black
Prices from 6.75
Midgar Mojito, Black
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7434 items +
Midgar Munroe Killer
Prices from 6.75
Midgar Munroe Killer
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7433 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7431 items +
Midgar Olli
Prices from 4.45
Midgar Olli
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7435 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7429 items +
45 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.454.233.780 items +
Midgar Orange Gold
Prices from 4.45
Midgar Orange Gold
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
45 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.454.233.7836 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.954.704.2136 items +
Midgar Pale Olive Grey
Prices from 4.45
Midgar Pale Olive Grey
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7435 items +
45 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.454.233.780 items +
Midgar Purple Job
Prices from 4.45
Midgar Purple Job
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7435 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
45 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.454.233.780 items +
Midgar Purple Night
Midgar Purple Night
Midgar Rotenon
Prices from 6.75
Midgar Rotenon
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7435 items +
Midgar Sillen Special
Prices from 4.45
Midgar Sillen Special
46 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
45 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.454.233.780 items +
Midgar Silver Grey, Black
Prices from 4.45
Midgar Silver Grey, Black
46 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7434 items +
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7435 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7433 items +
45 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.454.233.780 items +
Midgar Thunder & Lightning
Prices from 4.45
Midgar Thunder & Lightning
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7435 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7432 items +
45 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.454.233.780 items +
Midgar Willy Gunn, Black
Prices from 4.45
Midgar Willy Gunn, Black
46 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
57 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7436 items +
77 mm wing, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
6.756.415.7433 items +
45 mm wing, small tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.454.233.780 items +

Copied
to Clipboard