Midgar Tubeflies; Hitch Tubes
Midgar Tubeflies; Hitch Tubes
Midgar tubefluer; Hitchtuber, er en type fluer som er ment til å stripe på overflaten på tvers av elvestrømmen i ved at fluas frontende peker oppstrøms.

Det særegne ved å fiske flua på “hitchvis” er at fortommens festepunkt på flua er på siden, og ikke forfra, som normalt er.

Når man fisker tubefluer på “hitchvis” er det derfor ofte lagd hull på selve tuben rett bak hodet, på høyre og venstre side av tuba, til å tre fortommen inn i.

Avhengig av hvilken side av elva du står på, trer du da fortommen inn i fluas høyre/venstre side, slik at flua peker motstrøms når du fisker.

Det er en fisketeknikk som mange ganger gjør seg utslag i eksplosive “takes” når laksen av sin nysgjerrighet og iver hiver seg over flua, eller, at den stille og forsiktig super flua umerkelig i seg!

Midgar Hitchtuber leveres som
• STD
, standard mønster, typisk med sort hode
• SIGNAL, standard mønster, men med ekstra sterk signalfarge på hodet for å kunne se flue bedre under fiske
• GURGLING STD, standard mønster med foamleppe i front for å løfte flua høyere opp i vannsøyla, kan ofte være en fordel om du fisker i litt hardre strøm på litt lengre avstand
• GURGLING SIGNAL, standard mønster med signalfarget foamleppe i front for å se flua ekstra godt
Midgar Black Shadow
Prices from 4.35
Midgar Black Shadow
33 mm, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.354.133.7036 items +
47 mm, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.354.133.7036 items +
Midgar Black Shadow, Gurgling
Midgar Black Shadow, Gurgling
Midgar Black Shadow, Signal
Prices from 4.35
Midgar Black Shadow, Signal
33 mm, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.354.133.7036 items +
47 mm, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.354.133.7036 items +
Midgar Black Shadow, Signal Gurgling
Prices from 3.00
Midgar Black Shadow, Signal Gurgling
33 mm, medium tubing
Price itemIn stock
3.0036 items +
47 mm, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.954.704.2136 items +
Midgar Grey Vintage
Prices from 4.35
Midgar Grey Vintage
33 mm, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.354.133.7036 items +
47 mm, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.354.133.7036 items +
Midgar Grey Vintage, Gurgling
Prices from 4.95
Midgar Grey Vintage, Gurgling
33 mm, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.954.704.2136 items +
47 mm, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.954.704.2136 items +
Midgar Grey Vintage, Signal
Midgar Grey Vintage, Signal
Midgar Grey Vintage, Signal Gurgling
Midgar Grey Vintage, Signal Gurgling
Midgar Langa Fancy
Prices from 4.35
Midgar Langa Fancy
33 mm, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.354.133.7036 items +
47 mm, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.354.133.7036 items +
Midgar Langa Fancy, Gurgling
Midgar Langa Fancy, Gurgling
Midgar Langa Fancy, Signal
Prices from 4.35
Midgar Langa Fancy, Signal
33 mm, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.354.133.7036 items +
47 mm, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.354.133.7036 items +
Midgar Langa Fancy, Signal Gurgling
Midgar Langa Fancy, Signal Gurgling
Midgar March Brown Gold
Midgar March Brown Gold
Midgar March Brown Gold, Gurgling
Prices from 4.95
Midgar March Brown Gold, Gurgling
33 mm, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.954.704.2136 items +
47 mm, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.954.704.2136 items +
Midgar March Brown Gold, Signal
Prices from 4.35
Midgar March Brown Gold, Signal
33 mm, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.354.133.7036 items +
47 mm, medium tubing
Price 1-4 itemsPrice 5-11 itemsPrice 12 items+In stock
4.354.133.7035 items +
Midgar March Brown Gold, Signal Gurgling
Midgar March Brown Gold, Signal Gurgling

Copied
to Clipboard