Rio tungsten liner kan i sin helhet brukes som en deep-water-express skyteklump, eller lina kan kuttes opp i øsnket lengde for å lage sin egen deep-water-express fortom! Ønsker du å komme hurtig og sikkert ned til fisken anbefales det å det sterkeste å lage sine fortommer selv av tungstenliner. Tungstenlina T8 har tilsvarende synkegraden som de mest hurtigsynkende ferdigtaperte fortommene har, som gang på gang har vist seg å ikke være hurtigsynkende nok! Vi har tungstenliner i synkegrad T8, T11, T14, T17 og T20.
Rio Level Tungsten Lines

Copied
to Clipboard