.. / Flueliner / Cortland FO-Tech Intermediate
Cortland FO-Tech Intermediate flueline tilhører den nye spesiallineserien til Cortland som heter “FO-Tech”. Fo-Tech er laget for dyktige fluefiskere som mesterer å holde lange klumper i lufta før utkastet finner sted. Total klumplengde er ca 13,2 meter, og gir kjapt arbeidskast på mellom 26 og 30 meter. Linene har en aggresiv tapering, og skjærer godt gjennom vind og presenterer godt store fluer ved lange kast. Flott line til lange, kontrollerte og presise overhodekast.

Lineserien har en kompakt hoveddel på 13,2 meter (44 fot), fordelt på 1) en fronttapering på 1,2 meter (4 fot), 2) en hoveddel på 10,2 meter (34 fot) og 3) en baktapering på 1,8 meter (6 fot). Totallengde 39 meter.

Cortland Says...
… the new FO-Tech Floating line features an aggressive 43ft head design and a 130ft overall line length. The unique taper design loads quickly and shoots smoothly. Ideal for fishing from a boat or bank angling when floating lines are needed. A color change at the head and running line ensures line control and promotes better shoot-ability...

Hoveddel vekter fordelt på vektklassene i Cortland FO-techserien;
#5/6 - 195 grain / 12,675 gram
#6/7 - 225 grain / 14,625 gram
#7/8 - 255 grain / 16,575 gram
.. / Flueliner / Cortland FO-Tech Intermediate

Flueliner

Copied
to Clipboard