.. / Reker, krill, marflo / Midgar eScud, Clear Grey
Midgar eScud er en unik imitasjon av tanglopper, marflo, småreker... Tangloppene blir ca 15-25 mm lange, og man finner dem både i ferskvann og i brakkvannsoner, og holder til innimallom steiner, siv, tang og tare. Våre eScuds er storselgere, og fisker godt nærsagt overalt der ørret og røye ferdes!

Midgar eScud er laget for å fiske i brakkvannssonen etter sjørøye og sjøørret, men også lenger opp i elvene der brunørreten og røyene svømmer, fisker de godt, uanvhengig av om du fisker i elv eller vann!

Midgar eScud er bundet på M2025, som er en sterk og perfekt krok til svømmende marfloimitasjoner, og leveres krokstørrelsene 8, 10, 12 og 14.


Midgar eScuds leveres i 3 ulike utgaver; Express, Regular & TBH.

Midgar eScud Express
- er laget etter “perdigonprinsippet”, minimalt med materialer som kan hindre hurtig synking! Dereav bare en hale, lakkert kropp og tungsten kulehode på disse fluene.

Midgar eScud Regular
- i motsetning til Midgar eScud Express og Midgar eScud TBH, har denne ikke et kulehode, men bare et cdc hackle i front. Midgar eScud Regular har derfor en mye roligere gange i vannet, men selve flua er mer livaktig på grunn av hacklet av CDC. En flott flue å fiske rolig på grunnere partier i sjø og elv. Fisken tar disse rolig og sikkert, så vær oppmerksom på små, rolige “hugg”

Midgar eScud TBH
- er en krysning mellom de to andre eScudvariantene. Flua har både cdc-hackleog kulehode i front, og gir derfor et livaktig og pulserende preg i tillegg til en markant jiggaktig gange! Fiskes rolig som raskt.
.. / Reker, krill, marflo / Midgar eScud, Clear Grey

Reker, krill, marflo

Copied
to Clipboard