.. / Reker, krill, marflo / Midgar Nanopatti, UV Hot Orange
Midgar Nanopatti er en universalimitasjon av småreker og krill.

Midgar Nanopatti er viktig å ha av to grunner. Den ene er rent imitativt med tanke på fiskens selektivitet når fisken aktivt går og spiser småreker og krill. Det er da viktig å ha fluer som imiterer disse byttedyrene godt.

Den andre grunnen er å ha Midgar Nanopatti tilgjengelig når fisket er tregt, ved typisk vinter og vårfiske hvor vannet fortsatt er mellom 2-8 grader, og fisken ikke angriper eller tar de større pattegrisene aktivt, men bare driver og napper i de lange følerne. Det er da stor sannsynlighet for at drag i flua kan bli til drag i fluesnella!

Fisk Midgar Nanopatti med rolige inntrekk, handtwist, og gjerne med flyteline eller line med kort sinktip, for eksempel Cortland Camotip.

Midgar Nanopatti bindes på Midgar M2025, og leveres i str 10, 12 og 14.
.. / Reker, krill, marflo / Midgar Nanopatti, UV Hot Orange

Reker, krill, marflo

Copied
to Clipboard