.. / Enhånds fluestang. Presentasjon med lengde. / 06/25/01 - Torsdag 25. juni, 9-12.00 - Frysja
Overhodekastet. Presentasjon med lengde
Overhodekastet er det mest brukte fluekastet som brukes under de fleste former for fluefiske, og er viktig å beherske. Det går i korhet ut på å bringe flua så langt og rett ut som råd i forhold til fiskesituasjonen, og innenfor hva som er mulig å utføre, typisk kastelengder mellom 15-30 meter.

I første del av kurset repeterer jeg grunnelementene fra kurset “Kom-i-gang med fluekasting”, for deretter å fokusere på dette kursets hovedinnhold.

Kursinnhold og kursmål
• lære å la fluelina og fluestanga uføre kastet, ikke kasteren
• lære seg stangas anatomi å kjenne, og hvordan kastevekta, fluelina, virker på denne
• lære seg å kjenne fluelina i kastehånda gjennom stanga, slik at man aktivt kan ta kontroll over flukasterprosessens ulike faser
• fluekastets kraftkiler, og bruk av disse
• dobbelttrekkets utførelse og funksjon i kastet
• kunne utføre det typiske fiskekastet med skyting av line opp mot 18-20 meter, med påfølgende optimal nedlegg av flua i et rett- og vinklet presentasjonskast

Det sentrale punkt under hele kurset er at du lærer å føle og kjenne hvordan lina og kastebevegelsene sammen spenner opp stanga i ulike faser av kastet, og hvordan du aktivt gjør bruk av dette for å opprettholde og øke spennet i stanga fram til bukta settes i siste framkast, Presentasjonskastet.

Kraftkilder og kasterytme
For å spenne opp ei stang til sitt fulle i forhold til jobben vi ønsker at stanga skal utføre, er det viktig at krafttilsettingen følger stangas anatomi, og at vi tilsetter kraften i kastet i et mønster som tar hensyn til dette.

Sentralt her er samtidig bruk av lange, rolige og tydelige bevegelser med kastehåndas 3 kraftkilder tilpassets kastets kraftbehov, i tillegg til aktiv bruk av trekkhånda, og sist men ikke minst, hele kroppen!

Gangen i det typiske fiskekastet, presentasjonskastet
• øke linelengden utenfor stangtuppen fra 2-3 meter til kasteklumpen er 2-3 meter utenfor stangtoppen ved blindkast med eller uten trekkbevegelser
• øke og senke hastigheten på linebukta utenfor stangtoppen fra rolig til ønskelig hastighet for å forberede et presentasjonskast gjennom aktivt bruk av kroppens kraftsentre og trekkbevegelser
• aktiv, dynamisk setting av linebukta i optimal utgangsvinkel for å kunne skyte linebukta ut mot ønsket presentasjonslengde i et balansert rett- eller vinklet presetasjonskast

Avhengig av tilsatt kraft og arbeidslengde fra våre 5 kraftsentre idet vi setter bukta i siste framkast, presentasjonskastet, kan vi på en kontrollert måte oppnå flotte og rolige fiskekast på 10, 15, 20 meter og lengre.

Kursdager, -sted og -tidspunkt
Våre kursdager i Oslo er tirsdager og torsdager.

På tirsdager gjennomfører vi kurset “kom-i-gang med fluekasting”. På torsdag gjennomfører vi kursene “Overhodekastet. Presentasjon med lengde” med enhåndsstang, i tillegg til vårt speykasterkurs med tåhåndsstang.

Da vi vet at det er mange som jobber til ulike tider på døgnet, har vi satt opp kurs på formiddagen, midt på dagen, og på kvelden. Tidspunkt og sted for de kursene våre står i den grønne emne boksen for hvert kurs.

Våre kurstidspunkt er
• 9-12.00
• 13-16.00
• 18-21.00

Kurspris, sted og varighet for alle våre fluekasterkurs
• kursene koster 1150,- per person, og betales ved påmelding via Vipps
• kurset avholdes på Frysja, Stilla, øverst i Akerselva
• 3 undervisningstimer à 55 minutter,

Påmelding
• ring/sms 95 13 06 84, eller send epost til sales@midgarflyfish.com for å melde deg på et av kursene våre, og vi reserverer kursplass på ønsket kurs
• i retur får du tilsendt en betalingsoppfordring for kursavgiften på Kr 1150,- for kurset via Vipps , som må betales innen kl 12 neste virkedag for at du skal beholde den reserverte kursplassen din

Utstyr å medbringe på kurset
• fluestang i klasse 4-7 med tilhørende flytende flueline, fortom og kasteflue
• varm genser, regnjakke om nødvendig, og noe å drikke på

Kurs- og utviklingsstige
For å bli en god og habil fluefiskekaster er det viktig å fiske og kaste mye, og få rettledning undervegs. Jeg vil derfor anbefale at du først tar vårt kurs “Kom-i-gang med fluekastingen”, får 8-10 timers egentrening, før du kommer tilbake og perfeksjonerer teknikken på kurset “Overhodekastet. Presentasjon med lengde.”


Ta vare på fiskegleden ved å øve på kastinga!Vel møtt på kurs,
Dag Midtgård


Dag Midtgård
• jobber som Personlig Trener på Sats i Fredrikstad på heltid, med personlig trenerutdannelse fra Norges Idrettshøgskole
• har jobbet med Talon og CF Burkheimer i USA med stangdesign siden 1995 og fram til 2008
• jobbet tett med Cortland på utvikling av skyteklumper og helliner til spey- og overhodekast siden 1998 og fram til idag
• har drevet egen fluebinderfabrikk med 12 helttidsansatte i Kenya siden 2006
• avholdt titals av fluekasterkurs siden1994 og fram til idag

Midgar Companion fluestenger
Siden 2016 har jeg jobbet med stangprodusenten CTS fra New Zealand. Her har jeg fått gleden av å designe min egen stangserie for fisket jeg selv bedriver mest med; sjøørretfiske i sjøen hvor typisk størrelse er 0,5-3 kg, og fiske etter laks i mindre lakseelver med typisk vekt 2-10 kg,

Midgar Companion fluestenger leveres i 3 utgaver
• 93-180 5plus, perfekt til brunørretfiske og lettere sjøørretfiske. En ulv i fåreklær
• 93-220 6plus, allroundstanga som gjør jobben raskt og effektivt.
• 95-260 7plus, til større fisk og forhold med mye vind og store fluer.
Et råskinn av en stang uten sidestykke.


Ta vare på fiskegleden ved å øve på kastinga!
.. / Enhånds fluestang. Presentasjon med lengde. / 06/25/01 - Torsdag 25. juni, 9-12.00 - Frysja
Enhånds fluestang. Presentasjon med lengde.

Copied
to Clipboard