.. / Flueliner / Cortland 444SL Ghost Tip, 3 feet
Cortland 444SL Ghost Tip 3 er en longbelly flytende flueline med en 3 fot / 0,9 meter lang, glassklar, intermediate synketupp. Den relativt korte synkespissen vil ikke føre flua langt under overflaten, men akkurat nok til at flua bryter overlata, og holder seg forholdsvis tett oppunder overflata, det være seg om du fisker i sjø, vann eller elv.

Synkehastigheten på den glassklare intermediatedelen er ca 3-5 cm per sekund, og etter kort tid vil spissen være ca 15-30 cm cm under overflata, avhengig av hvor lenge du venter før du starter å trekke inn flua.

Da tykkelsen på den klare synkespissen er forholdsvis stor, har flualina god overslagskapasitet, og vil derfor takle vind godt, i tillegg til å slå over forholdsvis store fluer i forhold til sin lineklasse. En ypperlig fiskeline!

Coatingen på 444SL linene er glatt, og vil derfor gli lett og fint ut gjennom stangringene under kast.


Lineprofil
• totallengde på skyteklumpen, inklusive front- og baktapering er ca 11,1 meter, 37 fot
• hoveddel er 8,1 meter, 27 fot
• front- og baktapering er ca 1,5 meter hver

Linevekt
#5 - vekt første 9 meter = 9,1 gram, vekt 11,1 meter* = 10,5 gram
#6 - vekt første 9 meter = 10,4 gram, vekt 11,1 meter* = 12,5 gram
#7 - vekt første 9 meter = 12 gram, vekt 11,1 meter* = 14 gram
#8 - vekt første 9 meter = 13,65 gram, vekt 11,1 meter* = 16,5 gram

*vekt 11,1 meter = vekta på hele skyteklumpen, front- og baktapering inkludert


Klassifisering
Cortland 444SL følger den klassiste vektklassifiseringen av linene basert på vekta av de første 9 meterne som presisert under.

Da Cortland 444SL 3 fot Ghost Tip har en lengre totallengde på skyteklumpen enn 9 meter, er den totale vekta for linene noe høyere enn det som indikeres i tabellen under.

Totalvekt for hele skyteklumpen vises i tabellen over.

Klassisk vektangivning fluelineklasser første 9 meter;
#5 - 140 grain - 9,1 gram
#6 - 160 grain - 10,4 gram
#7 - 185 grain - 12 gram
#8 - 210 grain - 13,65 gram.. / Flueliner / Cortland 444SL Ghost Tip, 3 feet

Flueliner

Copied
to Clipboard