019 - mallard brown
Midgar Mayfly Spent Wing Tie, hqb (hqb = hackle quill body). imiterer cripple dun og spent spinner stadiet til døgnfluene. Utsøkt kvalitet; perfekte proporsjoner med lakkerte gåsebiot quillkropper, hackle fan-tails og oppbundet hacklevinger. Fås i str 12-16 istandard kroklengde, og i str 14 og 16 med 2x kort kroklegg. Fiske flua med så tynn fortom som mulig, deaddrift / stripefritt flyt. Impregner gjerne vingen med litt fett / pasta.

1 pc39,20

Copied
to Clipboard