085 - body skin dyed purple
Fjærene fra gullfasanen er uvurderlige for laksefluebinderen. Crest/toppingfjærene utgjør i 99% av tilfellene halen i enhver klassiske lakseflue, i tillegg til topping på tilsvarende mange laksefluer. Tippetfjærene er brukt som undervinge i mangt et klassiskt fluemønster og som halemateriale i mange gode sjøørretfluer, blant annet i fluene Heggelig og Peter Ross. De røde brystfjærene er viktige innslag i mange rekeimitasjoner, mest kjent er kanskje General Practioner, men i flua Kylie Shrimp brukes den i halen! Halefjærene er dessuten en viktig substans i mange mixed- og built winged laksefluer. Foruten

1 pc69,-

Copied
to Clipboard