000 - clear
Angelflash er et tynt, slitesterkt og fleksibelt flashmateriele. Det kan brukes til ilegg i vinger på ulike hårvingefluer til ulike saltvanns-, lakse- og sjøørretfluer, eller utgjøre det eneste materialet på hele flua, som i Midgar Magic Minnow. Midar Angelflah er ca dobbelt så tykt som Midgar Angelhair. Midgar Angelfash leveres i 31 ulike farger, og hvert fiber er ca 20 cm lange.

1 pc26,-

Copied
to Clipboard