Rio T-14  - 9 ips - 3 meter
Rio tungsten liner kan i sin helhet brukes som en deep-water-express skyteklump, eller lina kan kuttes opp i øsnket lengde for å lage sine egne deep-water-express fortommer! Vi har tungstenliner i synkegrad T8, T11, T14, T17 og T20. T8 og T11 anbefales til enhåndsstenger, og T14-T20 til tohåndsstenger. Bruk Midgar flettede fortomsløkker foran og bak på tungstenlina/fortommen.

Rio T-Lines, Level Tungsten Lines
1 pc149.-