2 - en-til-to, 3 timer
På kurset Spey- Underhåndskast, tohåndsstang, viser og demonstrerer jeg grunnleggende tohånds kasteteknikk for spey- underhåndskastet med skyteklump og skyteline. Kurset bygger videre på mitt kurs Kom-i-gang med fluekasting tohånds, og om du ikke har kastet litt med tohånds fra før, anbefaler jeg dette kurset først. Alt av utstyr lånes under kurset. Trykk på fanen mer om Spey- Underhåndskastekurset for ytterligere informasjon.

Spey- Underhandskastet
1 pc950,-

Copied
to Clipboard