4 - en-til-to, 5 timer
Spey- Underhåndskastet - Oppspenning, vinkling, skyting av line og presentasjon... Kurset er beregnet for dem som ønsker å utvide kastehorisonten og lære seg et effektivt spey-/ underhåndskast utført med skyteklump og enhåndsstang. For å lære seg å forstå og utføre et singlespeykast, er det en fordel at du behersker og forstår prinsippene bak et overhodekast godt før du starter på innlæringen av et speykast. Forståelsen av kasteprosessen for et overhodekast er viktig å ta med seg over i et et singlespeykast, da framkastet i et singlespeykast utføres så å si nøyaktig tilsvarendne som for et overhodekast. Det kan derfor være en fordel å ta mitt En-til-En Overhodekast; presentasjon og skyting av line kurs først, da dette kurset forklarer og gjennomgår samspillet mellom line og stang grunnleggende. Å kunne kjenne og opperttholde spennet i stanga under ulike faser av speykastet er en forutsetning for å lykkes med et speykast! Egen spesialtilpasset skyteklump med tilhørende skyteline og fortom til stanga di må være i orden på forhånd før kurset starter. Har du ikke det, kan jeg selvfølgelig hjelpe til med det! Sentrale emner for kurset; - grunnleggende håndgrep og stoppvinkler for stanga i opptrekket, inntrekket og framkastet - opptrekkk av lina fra vannet, og inntrekket/bakkastet i en parallell linje mens lina fortsatt har feste i vannet - løfting og vinkling av lina opp- og bakover idet lina farer bakover mot ankringssonen for flue/fortom/line - buktas hastighet og retning i inntrekket i forhold til ankringspunktet - opphentning og forlengelse av mulig arbeidsvei for kastearmen/stanga i framkast med rolig og balansert linebukt som resultat - stangtoppens bane i framkastet Personlig oppfølging - etter at jeg har gått gjennom de sentrale emnene for kastet, vil jeg trekke meg tilbake i et par minutter mens jeg ser på deg kaste. På bakgrunn av ditt kastetekniske ståsted vil jeg tilpasse og bygge opp en læringsplan som tar sikte på å justere og finslipe bakkastet, deretter framkastet, slik at kastet i sum blir balansert og rolig. Målsetning - føle og kjenne og se linas og stangas bevegelser og oppspenning under hele kasteprosessen - være istand til å utføre et rolig inntrekk med vinkling opp mot 60 grader i framkastet, og skyte flualina opp mot 18-20 meter med et fint nedlegg Verktøy Jeg vil bruke mine egne Companion fluestenger til å demonstrere de ulike kastene på kursene med. Linene vil varierer alt avhengig av hvilket kast vi skal jobbe med. For overhodekast vil jeg holde meg til helliner i flyt eller flyt-intermediate, mens jeg for underhånds-/ speykastet vil bruke skyteklumper. Om du ønsker å bruke mine stenger, eller ta med dine egne, velger du selv! Kurssted Årumbukta, Glomma - kurssted for mine fluekasterkurs er Årumbukta i Glomma. Her har vi variert elvestrøm, steder med plass tliten og god plass til bakkast, ulike steder å vade ut på, og bukta er dermed perfekt for å øve på ulike rette- og vinklede presentasjonskast ved å bevege oss litt opp- eller nedstrøms - ta av fra E6 i Årumkrysset, følg 111 opp til Uno-X Årum, ta av og kjør ned laguneveien mot Årum teglverk, og parker på parkeringsplassen hvor vi har oppmøte

Spey- Underhåndskastet
1 pc1.350,-

Copied
to Clipboard